Hyppää sisältöön

Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tarkoituksena on valvoa rakennustoimintaa yleistä etua ajatellen sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan niitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Kannuksen kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisten palveluiden lautakunta, jossa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan rakennuslupa-asioissa esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Lupapiste (rakennusluvat)

Rakennusopas