Hyppää sisältöön

Eettinen ilmoituskanava

Kannuksen kaupungilla on käytössään eettinen ilmoituskanava, jossa voit ilmoittaa lainvastaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Eettisen ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kaupungille mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Ilmoituskanavan taustalla on EU:n direktiivi 2019/1937 oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. (Linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kuka voi tehdä ilmoituksen eettisen ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Kannuksen kaupungin

  • nykyiset ja entiset työntekijät
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • harjoittelijat

Mikä on väärinkäytösilmoitus?

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulisi kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen ilmoituskanavaan. Kaupungille annettavat palautteet annetaan sähköisen palautelomakkeen kautta.

Miten ilmoitus tehdään?

Voit tehdä ilmoituksen vain omalla nimelläsi. Ilmoitus tehdään täyttämällä eettisen kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Jokaisesta ilmoituksesta tehdään ratkaisu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, jos se on mahdollista. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.