Orga­ni­saa­tio ja toi­min­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

Kau­pun­gin hal­lin­to

Kau­pun­gin­val­tuus­to
Puheen­joh­ta­ja Eero Han­ni

Kes­kus­ta 13
Perus­suo­ma­lai­set 5
Kokoo­mus 4
SDP 3
KD 1
Kan­nus-ryh­mä 1
Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja 27

Kau­pun­gin­hal­li­tus
Puheen­joh­ta­ja Anja Tör­mä

Kes­kus­ta 4
Kokoo­mus 1
Perus­suo­ma­lai­set 1
SDP 1
KD 1
Kan­nus-ryh­mä 1

Lau­ta­kun­nat

  • Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta, puheen­joh­ta­ja Juha Yli-Kor­pe­la
  • Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta, puheen­joh­ta­ja Rai­mo Mär­sy­lä
  • Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta, puheen­joh­ta­ja Jan­ne Kivio­ja
  • Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­ta, puheen­joh­ta­ja Pau­li Haa­po­nie­mi
  • Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta, puheen­joh­ta­ja Emi­lia Hir­vi

Joh­ta­vat viran­hal­ti­jat

  • Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jus­si Nii­nis­tö
  • Talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Lee­na Säm­pi
  • Sivis­tys­toi­men­joh­ta­ja Lee­na Kivi­ja­ko­la
  • Hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Johan­na Jun­no
  • Tek­ni­nen joh­ta­ja Johan­na Vak­ku­ri

Hal­lin­to­sään­tö (täyd. k.valt. 21.3.2022 §:t 53, 146, 149-)

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen rat­kai­su­val­lan dele­goin­ti viran­hal­ti­joil­le 1.6.2021

Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­val­lan dele­goin­ti viran­hal­ti­joil­le

Tek­ni­sen pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan rat­kai­su­val­lan dele­goin­ti viran­hal­ti­joil­le

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan rat­kai­su­val­lan dele­goin­ti viran­hal­ti­joil­le

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den it-lait­teet ja työ­ka­lu­kor­vaus

Kon­ser­nioh­je (k.valt. 5.3.2018)

Hen­ki­lös­tö­ra­port­ti 2020

Hyvin­voin­ti­ra­port­ti 2020

Scroll to Top