Hyppää sisältöön

Sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet listataan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tekemien omien ilmoitusten perusteella 1.6.2017 alkaen.

Ilmoittaminen perustuu kuntalain 84 §:n, jonka mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoituslomake (lomake avautuu uuteen välilehteen)

Ilmoitusvelvollisia ovat:

Valtuusto: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Kaupunginhallitus: jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Keskusvaalilautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Hyvivointipalveluiden lautakunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Teknisten palveluiden lautakunta: jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Kannuksen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa alla olevasta linkistä.

(päivitetty 28.04.2023)

Sidonnaisuusilmoitukset (avautuu uuteen välilehteen)