Hyppää sisältöön

Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin ja se valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia, käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan kokoonpano

Teknisten palveluiden lautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano