Hyppää sisältöön

Talousjulkaisut

Talousarviot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 sekä vuosien 2019-2021 taloussunnitelman. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan määrärahat, joilla tuotetaan kaupunkilaisille palveluita.

Talousarvio 2022


Osavuosikatsaukset

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle kaksi kertaa tilikauden aikana talousarvion toteutumisennusteen kanssa. Ensimmäinen raportti kertoo huhtikuun lopun ja toinen syyskuun lopunn tilanteesta. Lisäksi koko vuoden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsaus 31.8.2021

Tilinpäätökset

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja valtuusto käsittelee sen kesäkuussa. Kannuksen kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase.

Tilinpäätös 2020

Tarkastustoimi

Arviointikertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2020