Pro­jek­tit

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Pro­jek­tit tuo­vat lisä­ar­voa

Kan­nuk­sen kau­pun­ki toteut­taa itse pro­jek­te­ja, jot­ka kehit­tä­vät kau­pun­gin elin­kei­no­ja ja yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­töä sekä lisää­vät asuk­kai­den viih­ty­vyyt­tä ja kau­pun­gin yleis­tä veto­voi­maa.

Scroll to Top