Talous­ar­vio

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.12.2023

Kau­pun­gin­val­tuus­to on hyväk­sy­nyt vuo­den 2024 talous­ar­vion sekä vuo­sien 2024–2026 talous­suun­ni­tel­man kokouk­ses­saan 11.12.2023. Val­tuus­ton hyväk­sy­mäs­sä talous­ar­vios­sa vah­vis­te­taan mää­rä­ra­hat, joil­la tuo­te­taan kau­pun­ki­lai­sil­le pal­ve­lut.

Talous­ar­vio 2023 (PDF avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Osa­vuo­si­kat­sauk­set

Val­tuus­tol­le rapor­toi­daan talous­ar­vion toteu­tu­mi­ses­ta talou­den lyhyt­ra­por­til­la 1.1. — 31.3. ja 1.1. — 30.9. tilan­teis­ta sekä talous­ar­vion ja tavoit­tei­den toteu­tu­mi­ses­ta puo­li­vuo­tis­kat­sauk­sel­la 1.1. — 30.6. tilan­tees­ta.

Talous­ar­vion lyhyt­ra­port­ti 1.1.–31.3.2023 (PDF avau­tuu uuteen väli­leh­teen)


Tilin­pää­tös

Kun­nan tili­kausi on kalen­te­ri­vuo­si. Kul­ta­kin tili­kau­del­ta on laa­dit­ta­va tilin­pää­tös maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä ja val­tuus­to käsit­te­lee sen kesä­kuus­sa. Kan­nuk­sen kau­pun­gin tilin­pää­tök­seen kuu­lu­vat tulos­las­kel­ma, tase ja nii­den lii­te­tie­dot sekä talous­ar­vion toteu­tu­mis­ver­tai­lu, toi­min­ta­ker­to­mus ja kon­ser­ni­ta­se.

Tilin­pää­tös 2022 (PDF avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tar­kas­tus­toi­mi

Arvioin­ti­ker­to­mus 2022 (PDF avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Yhteystiedot

Leena Sämpi

+358 44 4745 229
leena.sampi@kannus.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top