Jul­ki­set pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Muut jul­ki­set pal­ve­lut

(Lin­kit avau­tu­vat uuteen väli­leh­teen)

Alue­pe­las­tus­lai­tos

Edun­val­von­ta

Eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lut

Anna palau­tet­ta: eläin­lää­kin­tä­huol­to ja ter­veys­val­von­ta

Hätä­nu­me­ro (112)

Jär­jes­tys­la­ki

Kan­nuk­sen seu­ra­kun­ta

KELA, Kan­nuk­sen pal­ve­lu­pis­te

Kulut­ta­ja­neu­von­ta

Maa-aines­lu­pa­tak­sa

Maa­seu­tu­yk­sik­kö Kase­Ka

Oikeus­a­pu

Polii­si­pal­ve­lut

Soi­te sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

Talous- ja vel­ka­neu­von­ta

TE-pal­ve­lut

Ter­veys­tar­kas­ta­ja

Anna palau­tet­ta: ter­veys­val­von­ta ja eläin­lää­kin­tä­huol­to

Vero­toi­mis­to, Kes­ki­poh­jan­maan vero­toi­mis­to

Ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­tol­ta ajan­va­rauk­sel­la saa­ta­vat pal­ve­lut

Kes­ki-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan oikeus­a­pu­toi­mis­to
Kok­ko­lan toi­mi­paik­ka
Kan­nuk­sen sivu­vas­taan­ot­to
Kau­pun­gin­ta­lo
(Ase­ma­tie 1, 69100 Kan­nus)

Ajan­va­raus puh. 029 566 1270

Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­to

Kan­nuk­sen alu­een asiak­kai­ta pal­vel­laan Kok­ko­lan TE-pal­ve­luis­sa.

Kan­nuk­ses­sa voi saa­da TE-pal­ve­lu­ja ainoas­taan ajan­va­rauk­sel­la.
Ver­kos­sa TE-pal­ve­lut ovat aina saa­ta­vil­la.

Aloi­ta työn­ha­kusi ver­kos­sa. Oma asioin­ti-pal­ve­lus­sa hoi­dat myös muun asioin­ti­si sil­loin, kun se sinul­le par­hai­ten sopii.

Voit asioi­da te-pal­ve­luis­sa myös puhe­li­mes­sa. Hen­ki­lö­asiak­kaat puh. 0295 025 500 ma–pe klo 9–16.15.

Scroll to Top