Hyppää sisältöön

Ylimääräiseen poissaoloon pitää saada lupa

Viime vuosina oppilaiden ylimääräiset lomat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Kokemuksemme mukaan loman jälkeen oppilaille joudutaan antamaan tukiopetusta. Se ”syö” huomattavan paljon todellista tukea tarvitsevien oppilaiden tukiopetusresurssia.

Oppilaiden anomukset lisälomiin tulee tehdä kirjallisesti tai Wilma-ohjelman kautta hyvissä ajoin ennen ko. ajankohtaa omalle opettajalle. Yli kolmen päivän lomat myöntää rehtori, jos oma opettaja puoltaa anomuksen myöntämistä.

On toivottavaa, että lisäloman aikana saadut kokemukset ja opitut asiat tavalla tai toisella työstetään muun luokan iloksi ja opiksi loman jälkeen.

Jokaisen poissaolon syy tulee välittää opettajalle. Käytännössä se tapahtuu nopeimmin Wilma-ohjelman kautta. Kuumeista/sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Sairauden jälkeen on suositeltavaa viettää vähintään yksi kuumeeton päivä kotona.