Hyppää sisältöön

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa tärkeää on lapsilähtöisyys, jossa korostuu jokaisen lapsen yksilöllisyys sekä tasa-arvoisuus. Asioita tehdään myös lasten ehdoilla ja lasten ehdotuksia kuunnellaan. Lapsilähtöisyys näkyy myös käytännön neuvoissa ja ohjauksessa.

Kodinomaisuus tarkotttaa että hoitopaikka on turvallinen, rauhallinen, kiireetön ja toimintaa on riittävästi. Kodinomaisuuteen kuuluu myös hoiva, läheisyys, säännöllisyys sekä vapaaehtoisuus. Ruoka valmistetaan hoitopaikassa, ja ruokaa tehdään yhdessä lasten kanssa. Perhepäivähoitajan koti on tavallinen koti, joissa on lapsilla hyvät tilat leikkiä.

Kasvatuskumppanuus on lasten kanssa yhdessä kasvamista ja vanhempien kanssa yhdessä toimimista