Hyppää sisältöön

DaisyFamily- päivittäiset asiat

1.8.2022

DaisyFamilyssä hoidat lapsesi varhaiskasvatukseen liittyviä päivittäisiä asioita:

 • Hoitoaikojen varaus
 • Poissaolojen ilmoittaminen
 • Viestien lähettäminen ja lukeminen
 • Ilmoitustaulutietojen lukeminen
 • Lupien ja suostumusten käsittely
 • Lapsen sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU)
 • Varahakijatiedot
 • Allergiatiedot
 • Yhteystiedot ja niiden päivittäminen

DaisyFamily löytyy osoitteessa: https://kannus.daisyfamily.fi

DaisyFamily sovelluksen Android puhelimelle voi ladata Play- kaupasta.

Alla olevissa linkistä löytyy DaisyFamilyn ohjevideo, hoitoaikojen ilmoittamiseen ja lapsen tietojen selaamiseen ja muuttamiseen,
Ohjevideo

Hoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuu jo sunnuntai klo 24:00 mennessä, eli aina parittoman viikon sunnuntai-iltaan mennessä ilmoitetaan seuraavan vähintään seuraavan parittoman viikon hoitoajat.

Jatkossa varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja vaikka lapsi ei tulisikaan paikalle.

 • Hoitoaikoja varatessa jokaiselle päivälle tulee varata joko hoitoaika tai valita “poissa” tai “sairas” merkintä.
 • Hoitoaikavarausten tekeminen on tärkeää, vaikka hoitoajat olisivat aina samat. Huoltajien DaisyFamilyn kautta varaamat hoitoajat ovat tärkein työkalu henkilöstön työvuorosuunnittelussa. Hoitoajat on hyvä varata vähintään kuukaudeksi kerrallaan, jos vain mahdollista. Hoitoaikavarauksien tekeminen on tärkeää myös siksi, että huoltaja pystyy suunnittelemaan ao. kuukauden hoitotunnit valitun palveluntarpeen mukaan. Jos palveluntarve ylittyy, asiakasmaksu muodostuu seuraavan maksuluokan mukaan.
 • Hoitoaikoja voi ilmoittaa myös viikkoa pidemmäksi ajaksi.

Miten lapsen sairastuminen vaikuttaa hoitotunteihin
Lapsen sairastuessa hoitoaika lasketaan sairastumispäivältä varatun hoitoajan mukaan.

Päivittäisen hoitoajan vaikutus hoitotuntien kulumiseen
DaisyFamilyssä huoltaja voi seurata ajantasaisesti kuukausittaista toteutunutta tuntimäärää. Varaukset ja toteutunut tuntimäärä vaikuttavat kuukauden tuntimäärään mm. seuraavasti:

 • Varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei tulisikaan paikalle. Lasten hoitoaikavarausten mukaan tehdään henkilöstön työvuorosuunnittelu. Varausten perusteella työntekijöiden resurssi voidaan kohdentaa oikeassa suhteessa läsnä olevien lasten määrään.
 • Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi vähentää käytettäviä tunteja, jotka huoltaja on ennalta varannut palvelutarpeen mukaisena kuukausittaisena tuntimääränä.
  ▪ esim. varaus 6 h, lapsi paikalla 7h 12 min, jolloin laskutettava aika on 7h12min
  ▪ esim. varaus 7 h, lapsi paikalla 6 h 58 min, jolloin laskutettava aika on 7h.

Lisätietoja ja ohjeita hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen saat hoitopaikasta ja varhaiskasvatustoimistosta.