Hyppää sisältöön

Sähköinen tiedoksianto.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä  sijoitus- ja  maksupäätöksen sähköinen tiedoksianto. Huoltaja saa tehdystä päätöksestä tiedon ilmoittamaansa sähköpostiin, jonka jälkeen päätös on luettavissa eAsiointiportaalissa.

Sähköisessä hakemuksessa varhaiskasvatukseen ilmoitettu sähköpostiosoite on samalla suostumus päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

linkki-eAsiointi 

Päätös varhaiskasvatuspaikasta

Päätös esiopetuspaikasta

Maksupäätös