Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton kevät­näyt­te­ly 17.4.–1.5.

Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton luku­vuo­den 2023–24 kurs­si­töi­tä on esil­lä Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa 17.4.–1.5. väli­se­nä aika­na. Esil­lä on esi­mer­kik­si eri tek­nii­koil­la tuo­tet­tu­ja käsi­töi­tä ja kuva­tai­det­ta. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan moni­puo­li­siin töi­hin kir­jas­ton aukio­loai­koi­na!

Scroll to Top