Kir­jai­li­ja­vie­ras Satu Rämö 30.5. klo 18

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 10.5.2024

Kir­jai­li­ja Satu Rämö vie­rai­lee Kes­ki-Poh­jan­maal­la osa­na Toho­lam­min ja Kan­nuk­sen Luke­va Les­ti­jo­ki­laak­so ‑han­ket­ta seu­raa­vil­la aika­tau­luil­la:

Ke 29.5. klo 16: Kaus­ti­sen kir­jas­to
Ke 29.5. klo 19: Toho­lam­min kir­jas­to
To 30.5. klo 15.30: Les­ti­jär­ven kir­jas­to
To 30.5. klo 18: Kan­nuk­sen kir­jas­to

Satu Rämö (s. 1980) on Islan­nis­sa asu­va kir­jai­li­ja. Hänen Islan­tiin sijoit­tu­va Hil­dur-sar­jan­sa on ollut hui­kea menes­tys. Hil­du­ris­ta on tekeil­lä TV-sar­ja ja näy­tel­mä, ja sar­jan kään­nö­soi­keuk­sia on myy­ty yli kym­me­neen maa­han, muun muas­sa Sak­saan, Isoon-Bri­tan­ni­aan, Rans­kaan ja kaik­kiin Poh­jois­mai­hin. Rämö on kir­joit­ta­nut myös suo­sit­tu­ja Islan­ti-aihei­sia mat­kaop­pai­ta sekä kir­jo­ja työ­elä­mäs­tä ja sii­tä, mil­lais­ta on muut­taa Islan­tiin asu­maan.

Luke­va Les­ti­jo­ki­laak­so ‑han­ke on saa­nut rahoi­tus­ta Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta. Mai­nok­sen kuva: Björg­vin Hil­mars­son.

Scroll to Top