Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Kun asioit Kannuksen kaupungin palveluissa, palveluiden tehokkaan ja monipuolisen tuottamisen edellytys on, että asiakkaista kerätään tarvittava määrä henkilötietoja.

Suurin osa Kannuksen kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme rekisterinpitäjänä tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin pyydämme luvan tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen ja siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu. Kaupungin palveluissa tietosi ovat hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Kaikista henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä ja sen perusteista eri rekistereissä.

Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuoja-asetuksen lisäksi henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään myös laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki). Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Julkisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä on säädetty myös salassa pidettävistä tiedoista.

Tietojen tarkastuspyyntö ja tietojen korjaus

Kuntalainen voi halutessaan tiedustella, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja
käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot
oikaistavaksi. Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti tietosuojavastaavalle. Pyynnön tulee olla
riittävän tarkasti yksilöity ja ajankohta tulee määritellä mahdollisimman tarkasti. Tarkastuspyyntö tulee
esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

Tietopyynnöt toimitetaan kirjallisena osoitteeseen:

Kannuksen kaupunki
Tietosuojavastaava
PL 42
69101 Kannus
tai ne voi tuoda kaupunginviraston neuvontaan, osoite Asematie 1.

Tietosuojavastaava
Kannuksen kaupungin tietosuojavastaava on asianhallintasihteeri Mari Eirola P. 044 4745 205.

www.kannus.fi-sivuston tietosuoja

Käytämme sivustollamme Smilee-palvelua. Palvelun avulla voit ottaa yhteyttä Kannuksen kaupungin asiointiin. Palvelu vaatii käyttäjältä sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ilmoittaminen on vapaaehtoista. Alla linkki Smileen tietosuojaselosteeseen.

Smilee-palvelun tietosuojaseloste (PDF)

Tietoa evästeistä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Käytämme tilastojen kokoamiseen ja tietojen analysointiin Google Analytics -palvelua, jonka evästeiden käytöstä voi lukea enemmän Googlen omalla tietosuoja ja turvallisuus -sivullaan.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi joko selaimesta tai sivuston evästeasetuksista.