Hyppää sisältöön
Kolikoita pinossa.

Avustusta hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen jaettiin 12 604 €


Hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti 4.10.2022 jakaa 12 604 euroa avustuksina hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaan. Lisähaussa oli jaossa keväällä jakamatta jäänyt avustussumma.

Avustusta saivat

  • Kärkiskylän maa- ja kotitalousseura 4 843 € kyläläisille suunnattujen tapahtumien, kerhojen ja harrastusten järjestämiskuluihin
  • Juhani Vuorisen koulun vanhempainyhdistys 5 961 € oppilaiden hyvinvoinnin ja välituntiaktiivisuuden edistämiseen ja lisäämiseen
  • Välikannuksen metsästysseura ry 1 500 € Pirttijärven eräpolun kehittämiseen ja kunnostamiseen, taukopaikan huoltoteihin ja rakennelmiin
  • Kannuksen kalastusosakaskunta 300 € onkitapahtumien järjestämiseen


Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään yhdistyksille, joiden kotipaikka on Kannus tai joiden avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Kannukseen ja jotka eivät hae avustusta nuoriso-, liikunta- tai kulttuuritoimen avustuksista. Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää toimintaa ja tapahtumia, jotka edistävät hyvinvointia ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Lautakunta sai määräaikaan mennessä 10 hakemusta, joilla haettiin avustusta yhteensä 58 467 euroa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioitu avustusjaossa. Hyvinvointipalveluiden lautakunta linjasi yksimielisesti, että avustusta ei myönnetä poliittisille, uskonnollisille eikä ammattiyhdistysliikkeille.