Hyppää sisältöön

Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.7.2022

Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.7.2022. myös Kannuksessa. Jätehuoltomääräyksien suurimmat muutokset koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteita, kompostointia ja keräykseen soveltuvia jäteastioita.

Uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikkien vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiden on aloitettava biojätteen erilliskeräys tai kompostointi lämpökompostorilla 1.7.2022 alkaen. Omakotitalouksia määräys ei vielä tässä vaiheessa koske.

Jätteen haltijan on tehtävä jatkossa aina ilmoitus biojätteen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus kompostoinnista vaaditaan, vaikka biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koskisi kiinteistöä.

Kaikista kiinteistöistä, joilla kompostointi on aloitettu ennen 1.1.2023, on tehtävä kompostointi-ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle viimeistään 31.12.2022.

Tarkempia tietoja uusista jätehuoltomääräyksistä voi lukea Vestia Oy:n sivuilta.