Hyppää sisältöön
Kaavapiirros Kitinkankaan alueesta jota asemakaavamuutos koskee. Kuvassa muun muassa näkyy Liikuntatien uusi paikka ja muut ehdotetut muutokset.

Kitinkankaan asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen 5.9.–7.10.2022

Kannuksen keskustan asemakaavan muutos korttelissa 350 on parhaillaan ehdotusvaiheen kuulemisessa. Alue sijaitsee Kitinkankaalla ja muutos koskee kyseistä korttelia sekä siihen liittyviä katuja ja puistoja sekä osin Valtatie 28:n aluetta.

Tavoitteena on asemakaavoituksen kautta mahdollistaa Kitinkannuksen uudisrakentaminen sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Asemakaava määrittelee alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä liikenneyhteydet. Lisäksi huomioidaan kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat.

Asemakaava-aineisto on nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista varten 5.9.– 7.10.2022 Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla (www.kannus.fi).

Osalliset voivat jättää muistutuksia kirjallisesti 7.10.2022 mennessä Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (kirjaamo@kannus.fi tai postitse osoitteeseen: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS).

Lisätietoja antaa työpäällikkö Matti Salmela p. 044 4745247

Kortteli 350 asemakaavan muutosehdotus 15.08.2022 (pdf avautuu uuteen välilehteen)

Kortteli 350 kaavaselostus 15.08.2022 (pdf avautuu uuteen välilehteen)

Ilmakuva Kitinkankaan alueesta. Asemakaava-alue, jota muutos koskee, rajattu punaisella. Kuvassa nykyinen tilanne ennen muutoksia.