Hyppää sisältöön

Noora Pajala Jukka Oravaisen tilalle valtuustoon

Keskustan ensimmäisenä varavaltuutettuna tähän saakka ollut Noora Pajala nousee Kannuksen kaupunginvaltuustoon varasijalta Jukka Oravaisen tilalle jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi eli 31.5.2025 saakka. Oravainen menetti vaalikelpoisuutensa, koska hän työskentelee Kannuksen kaupungin tytäryhtiön YritysKannus Oy:n kehitysjohtajana ja toimitusjohtajana. Koeaika tehtävässä päättyi lokakuussa.

Kuntalain mukaan valtuustoon ei ole vaalikelpoinen kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö rinnastetaan asemaltaan kunnan palveluksessa olevaan.

Jukka Oravaisella oli muitakin luottamustehtäviä Kannuksen kaupungilla ja myös niihin kaupunginvaltuusto valitsi joulukuun kokouksessa uudet henkilöt Oravaisen tilalle.

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäseneksi valittiin Timo Pajala ja teknisten palveluiden lautakunnan jäseneksi Veijo Hernesniemi. Kaupunginhallituksen jäsenen Jyrki Veijolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Oravaisen tilalle kaupunginvaltuusto valitsi Piia Rautiolan. Hyvinvointilautakunnan jäsenen Jaakko Mäki-Petäjän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Mika Kokkonen.

Näiden lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi teknisten palveluiden lautakunnan jäsenen Janne Kiviojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veijo Hernesniemen tilalle Olli Joensuun.