Hyppää sisältöön

Terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisten tiedote rottahavainnoista Kannuksessa (9.12.2022)

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu ovat saaneet yhteydenottoja rottahavainnoista Kannuksen taajama-alueelta, etenkin Lestikatu – Pappilankatu – Urheilukatu – Mattilankatu väliseltä alueelta.

Rotat voivat aiheuttaa vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita, jyrsimällä rakenteita ja levittämällä ihmisiin ja kotieläimiin tarttuvia tauteja. Rottien esiintymiseen vaikuttaa niiden saatavilla oleva ravinto ja suojapaikat. Rotta suosii erityisesti kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi kaivaa maanalaisia käytäviä. Myös lauta- ja jätekasat voivat olla rottien asuinpaikkana.

Rottien asuinpaikat voi tunnistaa käytävien suuaukoista ja niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista ja ulosteista. Normaalisti rottia ei näe valoisaan aikaan, joten päiväsaikaan havaitut rotat saattavat olla merkki suuremmasta rottayhdyskunnasta.

Ohjeita rottien torjuntaan

Rottien torjunta yksityisillä kiinteistöillä on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Alueen kiinteistöillä on syytä ryhtyä hävittämistoimiin. Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä. Kannuksen kaupunki ei suorita tuhoeläinten torjuntaa yksityisten kiinteistöjen alueella.

Ensisijaisesti torjuntaa tulee tehdä rottien loukkupyynnillä. Rotantorjuntaan tarkoitettujen myrkkyjen myynti yksityishenkilöille on lopetettu. Loukkuja myydään muun muassa rauta- ja maatalouskaupoissa, tavarataloissa ja puutarhamyymälöissä. Loukkuja tulisi olla useita, ja ne tulee tarkistaa päivittäin. Loukut tulee suojata siten, että kotieläimet tai linnut eivät pääse niihin. Loukut voi suojata esimerkiksi asettamalla ne laudoista, tiilistä tai muoviputkesta tehtyyn suojaan. Raadot tulee kerätä muovipussiin ja hävittää sekajätteen mukana.

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Tärkeintä on estää rottien ravinnonsaanti. Ympäristöstä tulee huolehtia siten, ettei jyrsijöille tarjota ruokailu-, pesimis- ja piilopaikkoja.

Kiinteistöjen jätehuolto tulee järjestää asiallisesti. Kotitalousjätteet tulee varastoida ehjissä, kannellisissa astioissa ja roskakatosten tulee olla siistit. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteitä, tulee kompostorin olla rakenteeltaan tiivis ja talousjäte tulee peittää huolellisesti kompostiin vietäessä. Kotitalouksien ruuantähteitä ei myöskään tule laittaa viemäriin, sillä rotat liikkuvat myös viemäreissä ja käyttävät tähteet ravinnokseen. Kotieläinten ruokinnassa tulee huolehtia, että eläinten ruokaa ei jää ulos rottien saataville.

Rottien torjumisen ajaksi lintujen ruokinta tulee alueella lopettaa. Mikäli rottakanta saadaan alueella vähenemään voi ruokintaa talvella jatkaa, mutta tuolloinkin ruokintapaikan siisteydestä tulee huolehtia asianmukaisesti. Lintuja tulee ruokkia vain talvella ja varmistua, ettei lintujen ruokaa putoa maahan.

Mikäli havaitset taloyhtiösi alueella rottia, ilmoita asiasta heti isännöitsijälle. Naapurien kanssa kannattaa keskustella ongelmasta, jotta torjuntatoimia voidaan tehdä samanaikaisesti.

Torjunta myrkyttämällä on nykyisin ammattilaisten toimintaa. Hankalissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä tuholaistorjuntaa suorittavaan yritykseen. Tällöinkin naapuruston kannattaa hankkia ammattimainen tuholaistorjuja yhteisesti, jolloin myös kustannukset voivat pysyä pienempinä kiinteistöä kohden. Tuholaistorjuntaa suorittavien yritysten yhteystietoja löytyy esimerkiksi internetistä.

Terveydensuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomainen ei tee myrkytyksiä eikä neuvo myrkytyksen suorittamisessa.

Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa, eivätkä satunnaiset havainnot yksittäisistä rotista yleensä johda toimenpiteisiin.