Hyppää sisältöön

Kannuksen kaupungin tilinpäätös 2022

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.6.2023 kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen (PDF), joka osoitti plusmerkkistä tulosta 90 000 euroa.

Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2022 toimintaan ja talouteen

Kannuksen kaupungin talous jatkui kolmatta vuotta ylijäämäisenä. Vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa vajaan 90 000 euron ylijäämää, kun sitä edellisenä vuonna kertyi lähes puoli miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet nousivat, mutta niin nousivat toimintakulutkin. Heikentymisestä huolimatta lopputulemaan voi olla tyytyväinen.

Venäjän 24. helmikuuta 2022 käynnistynyt hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut taloudellista epävarmuutta, nostanut energian hintoja, voimistanut inflaatiota ja tuonut Kannukseenkin sotaa pakoon lähteneitä ukrainalaisia.

Kuvaavaa on, että kaupungilla kului tilivuonna sähköön 640 000 euroa, kun edellisvuonna kustannukset olivat noin 300 000 euroa.

Palvelut

Tilivuoden alkupuolella koronapandemian osalta koitti kauan odotettu vähittäinen paluu normaalimpaan tilanteeseen. Tautitilanne ei enää samalla tavalla hankaloittanut palvelutuotantoa tai peruuttanut tapahtumia, kuten se oli kahtena aiempana vuonna tehnyt.

Investointien johdosta kaupungin lainakanta on kasvussa. Tilivuoden lopulla käynnistyi kaupungin historian suurin investointi, Raasakan koulun uudisrakennus tiejärjestelyineen, jonka hintaa sota ja energiakriisi nostivat. Kokonaiskustannusarvio on reilut 11,6 miljoonaa euroa.

Ikääntyneiden määrä ja palvelutarpeet kasvavat. Kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on palveluiden kehittäminen yhteistyössä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

Kaupunki on mukana Kiinteistö Oy Kitinkodissa, jonka tarkoituksena on rakentaa Osuuskunta Kitinkannuksen kiinteistön yhteyteen kuntouttavan asumisen yksikkö. Kotirannan tiloissa toimivan Kitinkodin on tarkoitus siirtyä siihen rakennuksen valmistuttua 2024.

Tilivuosi oli viimeinen, jolloin sotepalvelut ja pelastusala olivat kuntien vastuulla. Tämän vuoden alusta niitä on hoitanut KeskiPohjanmaan hyvinvointialue rahoituksen tullessa valtion kautta. Uudistukseen liittyen tammikuussa 2022 järjestettiin ensimmäiset aluevaalit, joissa neljä kannuslaista valittiin aluevaltuustoon.

Henkilöstö

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voimavara. Tilivuoden aikana tehtiin tärkeitä rekrytointeja. Keväällä kaupunginhallituksen valitsema Johanna Junno aloitti hyvinvointijohtajana, Tuulevi Borén vastaavana kirjastonhoitajana ja Jukka Oravainen YritysKannus Oy:n toimitusjohtajana.

Kuntademokratia Hallintosäännön muutoksen astuessa voimaan tilivuoden alussa sivistyspalveluiden lautakunta muuttui kasvatus- ja opetuslauta kunnaksi ja syntyi uusi hyvinvointipalveluiden lautakunta sekä sen alainen toimiala.

Tilivuoden aikana kaupunginvaltuusto kokoontui kuusi kertaa ja kaupunginhallitus 15. Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui kahdeksan kertaa, hyvinvointipalveluiden lautakunta yhdeksän ja teknisten palveluiden lautakunta 10 kertaa.

Elinvoima

Kannuksen väkiluku oli vuoden 2022 lopussa 5 347, missä vähennystä edelliseen vuoteen oli 43 henkilöä. Trendi on ollut laskeva jo pidempään, koska kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi. Tilanne johtaa työvoimapulaan.

Tilivuoden työttömyysasteen keskiarvo Kannuksessa oli 6,9 %, mikä on valtakunnallista lukemaa 9,5 % selvästi parempi. Työllisyyden kuntakokeilun osallistumisen myötä valmistaudutaan TE-palveluiden siirtoon kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka parhaiten edistää asiakkaiden nopeaa työllistymistä.

Tilivuoden aikana Kannukseen valmistui Suomen suurin maatuulivoimapuisto Mutkalammille, jonka lisäksi uusia mahdollisuuksia kartoitettiin. Tuulipuistoista koituvilla tuotoilla on kasvava merkitys kaupungin taloudelle. Kuluvana vuonna ne tuottavat arviolta kaksi miljoonaa euroa kiinteistöverotuloina

 Niin ikään maanomistajien myllyistä saamat vuokratuotot heijastuvat kunnallisveroihin. Ne tuovat alueelle myös työpaikkoja. Tilivuoden aikana Kannukseen valmistui tuulivoimaloita huoltavan Vestaksen tukikohta.

Kävijäennätyksensä rikkonut KitinVaparin uimahalli valittiin vuoden 2022 valtakunnalliseksi vesiliikuntapaikaksi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toimesta.

Kiitos

Tilivuoden aikana Kannukselle valmistui uusi kuntastrategia vuosille 2022–2026. Sen arvojen – rohkeus, yrittäjähenkisyys ja avoimuus – hengessä on hyvä ponnistaa yhdessä eteenpäin.

Kiitän henkilöstöä ja luottamushenkilöitä yhteistyöstä kaupunkimme ja sen asukkaiden parhaaksi.

Jussi Niinistö

Kaupunginjohtaja