Hyppää sisältöön

Uusi työnhakumalli tuo enemmän tukea työnhakuun

Työttömän työnhakijan asiointi muuttui toukokuun alusta alkaen. Uusi työnhakumalli otettiin tuolloin käyttöön myös Kannuksessa osana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua, kuten myös kaikissa muissakin työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa sekä kaikissa TE-toimistoissa.

Uudessa mallissa työnhakija pääsee keskustelemaan nopeammin työllistymiseensä liittyvistä asioista asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen kerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiiviimmin ja yksilöllisemmin työnhakijan oman tilanteen mukaan. 

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä työllisyyden kuntakokeilun toimipisteissä ja osa etäyhteyksin. Tavoitteena on, että työnhakija saa riittävästi tarvitsemaansa tukea työnhakuun. Työnhakijan oma vastuuasiantuntija neuvoo työnhaussa, tarjoaa sopivia tukipalveluja sekä miettii yhdessä työnhakijan kanssa sopivia reittejä kohti työllistymistä. Mikäli työnhakijan edellytyksissä hakea työtä ja työllistyä on puutteita, nopeutuu hänen pääsynsä palveluihin. 

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun

Työttömyysetuuden saamiseksi työnhakijan on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että lähtökohtaisesti työnhakijat hakevat neljää paikkaa kuukaudessa. Tämä arvioidaan yksilöllisesti ja sovitaan henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman laatimisen ja päivittämisen yhteydessä.

Mikäli on ollut työnhakijana jo ennen muutosta, asioinnin muutos ei vaadi työnhakijalta toistaiseksi toimenpiteitä. Kun työllistymissuunnitelmaa on seuraavan kerran tarve päivittää, oma vastuuasiantuntija sopii työnhakijan kanssa haettavien työpaikkojen määrän.

Työnhakija valitsee lähtökohtaisesti itse, mitä työmahdollisuuksia hakee. Haettavien työpaikkojen on kuitenkin oltava sellaisia, joita työnhakija hakisi muutenkin ja joihin hän voisi olettaa voivansa työllistyä.

Muistutukset helpottavat työhakijan velvollisuuksien noudattamista

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla työnhakijan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Työmarkkinatori korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston

Toukokuusta alkaen kaikki valtakunnalliset TE-palvelut löytyvät Työmarkkinatorilta. Kaikki tutut palvelut kuten Oma asiointi, avoimet työpaikat, koulutushaku löytyvät jatkossa osoitteesta tyomarkkinatori.fi.

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu (linkki avautuu uuteen ikkunaan) www.kokkola.fi/kuntakokeilu

Uusi asiakaspalvelumalli (linkki avautuu uuteen ikkunaan) www.kokkola.fi/kuntakokeilu > Työnhakijalle