Hyppää sisältöön
Avustuslomake ja rahaa.

Hyvinvointipalveluiden vuosiavustukset

Avustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan

Hyvinvointipalveluiden lautakunta myöntää vuosittain yhdistyksille avustusta paikallisen nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustus myönnetään edellisen vuoden toiminnan perusteella.

Vuonna 2023 avustusten hakuaika on 1.–30.4.2023.

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan yhdistykselle myöntämä vuosittainen avustus riippuu lautakunnan käytettävissä olevasta avustusmäärärahasta, anomusten määrästä sekä avustuksen hakijan edellisen vuoden toiminnan laajuudesta.

Avustusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Avustusohje kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan (pdf)

Lisätietoja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten hausta antaa Susanna Lehtonen-Sarlin, puh. 044-4745 239, sähköposti susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi

Avustukset muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen

Muille hyvinvointia edistäville yhdistyksille lautakunta myöntää harkinnanvaraista avustusta yleisavustuksena, kohdeavustuksena sekä tapahtuma-avustuksena. Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään hyvinvointia edistäville yhdistyksille, joiden kotipaikka on Kannus tai joiden avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Kannukseen ja jotka eivät hae avustusta nuoriso-, liikunta- tai kulttuuritoimen avustuksista.

Vuonna 2023 avustuksen hakuaika on 1.–30.4.2023.

Avustusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Avustusohje muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaan (pdf)

Lisätietoja muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten avustusten hausta antaa Johanna Junno, puh. 044 4745 460, sähköposti johanna.junno@kannus.fi

Kaupunginhallituksen myöntämät testamentti- ja lahjoitusvarat

Kannuksen kaupungilla on testamentti- ja lahjoitusvaroja, joita jaetaan eri käyttötarkoituksiin hakemusten perusteella.

Testamenttivaroja voidaan jakaa testamentintekijöiden tahdon mukaisesti käytettäväksi vanhusten hoitoon sekä vanhustyön hyväksi.

Lahjoitusvaroja voidaan jakaa käytettäväksi hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja parantamiseen eri ikäryhmien tarpeet huomioiden. Lahjoitusvarat ovat tulleet kaupungille Valtiokonttorilta ilman perillisiä kuolleiden jäämistöistä.

Lahjoitusvarojen osalta kaupunginhallitus on linjannut, ettei niitä myönnetä yksittäisen tapahtuman järjestämiseen eikä normaalin toiminnan ylläpitämiseen. Sen sijaan esimerkiksi uuden toiminnan käynnistämiseen tai investointien rahoittamiseen niitä voidaan myöntää kertaluonteisesti.

Testamentti- ja lahjoitusvaroja voidaan anoa vapaamuotoisella hakemuksella os. Kannuksen kaupunki, PL 42, 69101 Kannus tai kirjaamo@kannus.fi.  Hakuaika on jatkuva.

Hakemuksessa täytyy osoittaa, miten rahoitettava hanke hyödyttää kannuslaisia. Varoja ei myönnetä yksityishenkilöille eikä yrityksille. Päätöksen varojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus puolivuosittain.

Päätökset

Vuoden 2023 avustuspäätökset voi lukea hyvinvointipalvelujen lautakunnan ja kaupunginhallituksen pöytäkirjoista.

Kooste kevään avustuspäätöksistä.