Hyppää sisältöön

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan myöntämät avustukset

Avustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan sekä muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen

Hyvinvointipalveluiden talousarvioon on varattu vuosittain määrärahat liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan tukemiseen sekä muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten tukemiseen. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 103 126 euroa. Avustukset myönnetään yhdistyksen edellisen vuoden toiminnan perusteella.

Avustusten hakuaika on ollut vuosittain maalis-huhtikuussa. Hyvinvointipalveluiden lautakunnan yhdistykselle myöntämä vuosittainen avustus riippuu lautakunnan käytettävissä olevasta avustusmäärärahasta, anomusten määrästä sekä avustuksen hakijan edellisen vuoden toiminnan laajuudesta. Laajuuden mittaamisessa hyödynnetään henkilötyövuosilaskentaa.

Avustusohje

Hakemuslomake

Tapahtumat-lomake1

Harjoitukset-lomake2

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan päätökset 14.6.2022 vuoden 2022 avustuksista

Kulttuuritoimintaan
Liikuntatoimintaan
Nuorisotoimintaan

Hyvinvointipalveluiden lautakunta myöntää vuonna 2022 avustusta muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten tukemiseen yhteensä 20 000 euroa. Avustusta myönnetään muille hyvinvointia edistäville yhdistyksille vuonna 2022 yleisavustuksena, kohdeavustuksena sekä tapahtuma-avustuksena. Avustuksen myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustukset ovat olleet haettavissa 7.3 – 6.4.2022 aikana.

Vuoden 2022 muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten tukeminen

Hyvinvointilautakunta päätti 14.6.2022 myöntää avustuksia muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten tukemiseen yhteensä 7 360 €.

Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään hyvinvointia edistäville yhdistyksille, joiden kotipaikka on Kannus, tai joiden avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Kannukseen, ja jotka eivät hae avustusta nuoriso-, liikunta- tai kulttuuritoimen avustuksista.

Avustusohje ja hakemuslomake liitteineen löytyy alla olevista linkeistä. Paperilomakkeita on saatavilla myös kaupunginvirastolta ja kirjastosta.

Avustushakemuslomake liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteella: Kannuksen kaupunki, hyvinvointipalveluiden lautakunta, vapaa-ajanpalvelut, PL 42, 69101 Kannus.

Lisähaku muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten tukemiseen 22.8.–21.9.2022

16.8.2022 hyvinvointilautakunta päätti julistaa jakamatta jääneen summan 12 604 € muiden hyvinvointia edistävien yhdistysten tukemiseen uudelleen haettavaksi ajalla 22.8.–21.9.2022. Hakukriteerit pysyvät samana.

Avustusohje

Hakemuslomake

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan päätös 4.10.2022 lisähaussa haettujen avustusten myöntämisestä

Päätöspöytäkirja

Kaupunginhallituksen myöntämät testamentti- ja lahjoitusvarat

Kannuksen kaupungilla on testamentti- ja lahjoitusvaroja, joita jaetaan eri käyttötarkoituksiin hakemusten perusteella.

Testamenttivaroja voidaan jakaa testamentintekijöiden tahdon mukaisesti käytettäväksi vanhusten hoitoon sekä vanhustyön hyväksi.

Lahjoitusvaroja voidaan jakaa käytettäväksi hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja parantamiseen eri ikäryhmien tarpeet huomioiden. Lahjoitusvarat ovat tulleet kaupungille Valtiokonttorilta ilman perillisiä kuolleiden jäämistöistä.

Lahjoitusvarojen osalta kaupunginhallitus on linjannut, ettei niitä myönnetä yksittäisen tapahtuman järjestämiseen eikä normaalin toiminnan ylläpitämiseen. Sen sijaan esimerkiksi uuden toiminnan käynnistämiseen tai investointien rahoittamiseen niitä voidaan myöntää kertaluonteisesti.

Testamentti- ja lahjoitusvaroja voidaan anoa vapaamuotoisella hakemuksella os. Kannuksen kaupunki, PL 42, 69101 Kannus tai kirjaamo@kannus.fi.  Hakuaika on jatkuva.

Hakemuksessa täytyy osoittaa, miten rahoitettava hanke hyödyttää kannuslaisia. Varoja ei myönnetä yksityishenkilöille eikä yrityksille. Päätöksen varojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus puolivuosittain.