Kesän uima­kou­lut 2022 elo­kuu

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

Las­ten uima­kou­lu 5–7 vuo­ti­aat 3x kurs­si

ma- ke 8.–10.8.2022 yhteen­sä 3 ker­taa
kel­lon­ai­ka:
klo 11:30–12:30


Vaa­ti­mus: Vähin­tää 5 vuo­den ikä sekä oma­toi­mi­suus puku- ja pesu­ti­lois­sa ohjaa­jan joh­dol­la.
Tee­mat: Veteen kas­tau­tu­mi­nen, liik­ku­mi­nen vedes­sä sekä uin­nin alkei­ta.
Ope­tus tapah­tuu: Ope­tusal­las (syvyys 0,6m – 0,9m)
Lisä­tie­dot: Ohjaa­ja ottaa ryh­män vas­taan kah­vios­sa aloi­tus ajan­koh­ta­na. Har­joit­tei­ta teh­dään ryh­män tason mukaan. Ryh­mä­ko­ko pie­nem­pi. Pit­kät hiuk­set pom­pu­lal­le. Omat uima­la­sit voi ottaa mukaan.
Sisa­rus­alen­nus: Sisa­rus­alen­nus­ta ei voi­da vie­dä verk­ko­kaup­paan, joten ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la sisa­rus­alen­nuk­sen saa uima­lip­pui­na kas­sal­ta.
Hin­ta: 15€ ilmoit­tau­tu­mi­nen ja verk­ko­kau­pas­ta.

Las­ten uima­kou­lu 5–6v 3x kurs­si

ma- ke 8.–10.8.2022 yhteen­sä 3 ker­taa
kel­lon­ai­ka:
klo 16:30–17:30


Vaa­ti­mus: Vähin­tää 5 vuo­den ikä sekä oma­toi­mi­suus puku- ja pesu­ti­lois­sa ohjaa­jan joh­dol­la.
Tee­mat: Veteen totut­tau­tu­mi­nen, kas­tau­tu­mi­nen sekä uin­nin alkeet
Ope­tus tapah­tuu: Ope­tusal­las (syvyys 0,6m – 0,9m)
Lisä­tie­dot: Ohjaa­ja ottaa ryh­män vas­taan kah­vios­sa aloi­tus ajan­koh­ta­na. Har­joit­tei­ta teh­dään ryh­män tason mukaan. Pit­kät hiuk­set pom­pu­lal­le. Omat uima­la­sit voi ottaa mukaan.
Sisa­rus­alen­nus: Sisa­rus­alen­nus­ta ei voi­da vie­dä verk­ko­kaup­paan, joten ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la sisa­rus­alen­nuk­sen saa uima­lip­pui­na kas­sal­ta.
Hin­ta: 15€ ilmoit­tau­tu­mi­nen ja verk­ko­kau­pas­ta.

Las­ten uima­kou­lu 6–9v 3x kurs­si

ma- ke 8.–10.8.2022 yhteen­sä 3 ker­taa
kel­lon­ai­ka:
klo 17:30–18:30

Vaa­ti­mus: Vähin­tään 6 vuo­den ikä sekä oma­toi­mi­suus puku- ja pesu­ti­lois­sa ohjaa­jan joh­dol­la.
Tee­mat: Veteen totut­tau­tu­mi­nen, kas­tau­tu­mi­nen sekä uin­nin alkeet
Ope­tus tapah­tuu: Ope­tusal­las (syvyys 0,6m – 0,9m)
Lisä­tie­dot: Ohjaa­ja ottaa ryh­män vas­taan kah­vios­sa aloi­tus ajan­koh­ta­na. Har­joit­tei­ta teh­dään ryh­män tason mukaan. Pit­kät hiuk­set pom­pu­lal­le. Omat uima­la­sit voi ottaa mukaan.
Sisa­rus­alen­nus: Sisa­rus­alen­nus­ta ei voi­da vie­dä verk­ko­kaup­paan, joten ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la sisa­rus­alen­nuk­sen saa uima­lip­pui­na kas­sal­ta.
Hin­ta: 15€ ilmoit­tau­tu­mi­nen ja verk­ko­kau­pas­ta.

Aikuis­ten uin­ti­tek­nii­kan opet­te­lu & tek­nii­kan kehit­tä­mi­nen 3x

ma 8.8. klo 19.00–19.45

ma 15.8. klo 19.00–19.45

ma 22.8. klo 19.00–19.45

Hin­ta: 20€

Nyt sinul­la on mah­dol­li­suus tul­la oppi­maan uin­ti­tek­nii­koi­ta tai tul­la päi­vit­tä­mään ja kehit­tä­mään jo opit­tua. Kurs­si on tar­koi­tet­tu perus­asioi­den opet­te­luun.; pot­kut, käsi­ve­dot, hen­gi­tys. Eli riit­tää että osaat aut­ta­vas­ti uida ja haluat vah­vis­taa uima­tai­toa­si. Pien­ryh­mä ope­tus.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen verkkokauppa.kannus.fi https://verkkokauppa.kannus.fi//

Ilmoi­ta jos jäit ilman uima­kou­lu­paik­kaa liikunta@kannus.fi, jot­ta voim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan tar­jo­ta peruu­tus­paik­ko­ja tai ilmoit­taa uusis­ta ryh­mis­tä.

Scroll to Top