Hyppää sisältöön

Kannuksen kaupungin erityisliikuntakortti

Kannuksen kaupunki jatkaa kokeilua vuodelle 2023 erityisliikuntakortin osalta.

Erityisliikuntakortti voidaan myöntää kannuslaisille pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille.  Kortin tavoitteena on madaltaa kynnystä omaehtoiseen liikuntaan ja siten lisätä hyvinvointia sekä toimintakykyä.

Perusteina ovat Kela-kortissa oleva erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus ja/tai lääketieteelliset lausunnot.

Kortin myöntämisen perusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkistetaan vuosittain. Asiakkaan, joka tarvitsee apua sekä puku- että harrastustiloissa (uimahalli- ja kuntosali) on mahdollista saada maksutta mukaan täysi-ikäisen avustaja. Erityisliikuntakortti on henkilökohtainen eikä sitä voi yhdistää seniorikorttiin.

Hyvinvointilautakunta pidättää oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia myöntämisperusteisiin.

Korttia kokeillaan vuonna 2023 ja kortin hinta on 70€/vuosi aikuisilta ja 45€/vuosi lapsilta. Kortti oikeuttaa käyttämään KitinVaparin uimahallia sekä kuntosalia omaehtoiseen liikuntaan. Erityisliikuntakortin jatkosta ja perusteista tehdään päätös Hyvinvointilautakunnassa käyttökokemusten perusteella. Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä.

Kortteja myydään 31.10.2023 saakka.

Kortin hakeminen

Erityisliikuntakorttia haetaan täyttämällä hakemuslomake. Lomakkeeseen merkitään Kela-kortin takapuolella oleva erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus tai liitetään jäljennös lääkärintodistuksesta. 

Hakemus voidaan jättää kaupunginviraston infoon tai KitinVaparin asiakaspalvelupisteeseen suljetussa kirjekuoressa osoitettuna liikuntapalvelupäällikölle tai postittaa kaupunginvirastolle osoitteeseen Kannuksen kaupunki Hyvinvointipalvelut/ Marianne Nivala, PL 42, 69101 Kannus.

Erityisliikuntakorttia haettaessa Kela-kortista tarvitaan kuva hakemuksen liitteeksi tai /ja lääkärin lausunto. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Käsittelyssä tarvitut liitteet palautetaan hakijalle. Päätös kortin myöntämisestä lähetetään postitse ja päätöksen esittämällä KitinVaparin kassalla saa erityisliikuntakortin oikeuttaman alennuksen. erityisliikuntakortti ladataan oston yhteydessä henkilökohtaiselle asiakaskortille. Asiakaskortin panttimaksu 5€.

Kortin käyttö

Kuntosalia ja uimahallia voi käyttää aukioloaikojen puitteissa. Halutessaan kuntosalille voi ostaa erillisen kulkunapin 17€, jolloin käyttökellonaika laajenee. Kuntosalilla ja uimahallissa voi olla muiden käyttöä rajoittavia vuoroja jotka tulee huomioida. Kuntosali voi olla kokonaan suljettu ohjatun toiminnan aikana. Varaukset näet tilainfo.kannus.fi, linkki avautuu uutena ikkunana. Erityisliikuntakorttia ei voi hyödyntää ohjatun toiminnan kurssimaksuihin.

Hakuperusteet

Kelakortin tunnuksilla myönnettävät kortit:

 • keuhkoahtaumatautipotilaat kelakortin tunnus 203; –>keuhkoahtaumatauti
 • diabeetikot kelakortin tunnus 103
 • lihastautia sairastavat kelakortin tunnus 108
 • mielenterveyspotilaat kelakortin tunnus 112
 • ms – potilaat kelakortin tunnus 109 tai 303
 • parkinsonin-tautia sairastavat kelakortin tunnus 110
 • reumaa sairastavat kelakortin tunnus 202
 • sepelvaltimotautia sairastavat kelakortin tunnus 206
 • sydämen vajaatoimintaa sairastavat kelakortin tunnus 201
 • epileptikot kelakortin tunnus 111

Lääketieteelliseen lausuntoon perustuvat kortit:

 • cp-vammaiset (diagnoosi G80) kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
 • etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13) lääketieteellinen selvitys
 • kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
 • vaikea-asteinen nivelrikko; polvi tai lonkka, lääketieteellinen selvitys
 • spinaalistenoosi (selkäydinkanavan ahtauma), lääketieteellinen selvitys
 • lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73) lääketieteellinen selvitys
 • mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2) lääketieteellinen selvitys
 • ms-tauti (diagnoosi G35) lääketieteellinen selvitys
 • rintasyöpäpotilaat lääketieteellinen selvitys, enintään 3 v leikkauksesta
 • aivohalvaus- / afasiapotilaat – pysyvä toimintakyvyn haitta; lääketieteellinen selvitys
 • sairaalloinen ylipaino BMI > 40 , lapset >35(terveydenhoitajan lausunto)
 • osteoporoosia sairastavat; lääketieteellinen selvitys (luuntiheysmittaus)
 • vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim.adhd,autismi,epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat, astma, diabetes, reuma..) alle 15 vuotiaat.
 • Alle 16v. invaliditeetin haittaluokka vähintään 11 tai haitta-aste 55%, lääketieteellinen selvitys

Vähimmäisvaatimusten mukaiset haittaluokat

Alaraaja, selkä tai selkäydin: haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus tai vaikea selkäydinvammaisuus)

Alaraaja: Voi liikkua vain apuneuvoon raskaasti nojaten tai lyhyitä matkoja kerrallaan, pahat liikerajoitukset useissa nivelissä, toispuoleinen amputaatio, jossa proteesin käyttö ei ole mahdollista.

Selkä: Pysyvä vaikea-asteinen ryhtivirhe, rintakehän tai lantion vaikea epämuotoisuus, selkäranka täysin jäykkä, riisuutuminen ja pukeutuminen huomattavasti vaikeutuneet, vaikeita alaraajojen neurologisia puutosoireita.

Selkäydin: Liikkumista ja omatoimisuutta haittaavia halvauksia, raajoissa spastisuutta. Rakon ja peräsuolen hallinta puutteellinen.

Liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus: haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus)

Hengityselimet: hengenahdistusta esiintyy jo kevyessä rasituksessa kuten tasamaata normaalia vauhtia kävellessä, kerrosvälin portaita noustessa ja tavallisissa kotiaskareissa. Normaalia hitaampi kävely tasamaalla mahdollinen. Huippuvirtausarvoissa suuria vaihteluita eikä lääkityksen avulla päästä odotusarvoihin. Fyysisen rasituksen sietokyky huono sisätiloissakin. Sairaus rajoittaa päivittäisiä toimintoja. Pahenemisvaiheita kuukausittain. Päivystysluontoisen hoidon ja sairaalahoidon tarve useampia kertoja vuodessa.

Verenkiertoelimet: Oireita esiintyy jo kevyessä rasituksessa kuten tasamaata normaalia vauhtia kävellessä, kerrosvälin portaita noustessa ja tavallisissa kotiaskareissa. Normaalia hitaampi kävely tasamaalla mahdollinen. Vaikeata verenpainetautia sairastavat, joiden diastolinen verenpaine on asianmukaisesti toteutuneesta hoidosta huolimatta jatkuvasti yli 120 ja joilla on todettu komplisoivia orgaanisia muutoksia munuaisissa, aivoissa tai sydämessä.

Aivojen vamma tai kehitysvammaisuus: Haittaluokka vähintään 11 (vaikean aivovamman jälkitila tai vaikea kehitysvammaisuus)

Aivot: Vamman primaarioireet viittaavat vaikeaan aivovammaan. Todetaan huomattavaa paikallista tai yleistä aivovauriota. Mentaaliset oireet, joiden ohessa voi esiintyä eriasteisia neurologisia puutosoireita kuten pareeseja ja kielellisiä häiriöitä, ovat tuntuvia ja haittaavia. Epilepsiakohtauksia voi esiintyä toistuvasti hoidosta huolimatta.

Kehitysvammaisuus: Vaikea psyykkinen kehitysvammaisuus, autismi tai muu vaikea tunne-elämän häiriö. Jokapäiväistä ulkopuolista apua tarvitseva liikuntavamma tai muu neurologinen vamma. Epilepsiakohtauksia esiintyy toistuvasti hoidosta huolimatta.

Muu liikuntaesteisyys: haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus) Kykenee vain hyvin kevyeen tai hyvin rajoitettuun liikkumistoimintaan. On päivittäisissä toiminnoissa jossain määrin riippuvainen toisen henkilön avusta.

Silmät ja näkökyky: haittaluokka vähintään 15. Paremman silmän näöntarkkuus laseilla korjattuna enintään 0.1 (E-taulunäkö) tai näkökentän ulottuvuus keskipisteestä korkeintaan 20 astetta tai muu vastaavan haitanaiheuttava näkövika. Haittaluokitusta määriteltäessä mahdollisista erillisistä vammoista saatuja haittaluokkia ei lasketa yhteen. Yhdistelmä useista sairauksista, jotka eivät nimenomaan yhdessä vaikuta liikkumiseen, ei oikeuta alennukseen.

Harkinnanvaraisin perustein leikkauspotilaat sekä tapaturmapotilaat:

Erityisliikuntakorttia on mahdollista hakea myös tapaturman tai leikkauksen jälkeen, jolloin mukaan liitetään jäljennös lääkärin lausunnosta, josta ilmenee vamma tai suoritettu leikkaus. Erityisliikuntakortti myönnetään harkitsemalla asiakkaan hyötymistä kuntosalin ja uimahallin käyttämisestä osana aktiivista kuntoutusta takasin normaaliin toimintakykyyn tarvittaessa pyytämällä lisätietoja. Eritysliikuntakorttia on mahdollista hakea enintään vuoden sisällä leikkauksesta tai vammasta hakuajan puitteissa.

Hakulomake

Hakulomakkeita saa myös KitinVaparin asiakaspalvelupisteestä sekä Kaupunginvirastolta aukioloaikojen puitteissa. Myönteisen päätöksen jälkeen voit ostaa kortin KitinVaparin kassalta. Ota päätös mukaan ostotilanteeseen. Päätös toimitetaan postissa.

Lisätietoja

Liikuntapalvelupäällikkö / Marianne Nivala / marianne.nivala@kannus.fi / p. 044 4745 453