Kesän 2023 uima­kou­lut (elo­kuu)

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

Kesän 2023 uima­kou­lut (elo­kuu)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Verk­ko­kau­pas­sa

Sisa­rusa­le: ‑50% muis­ta lap­sis­ta kurs­sil­la

Kesä­ui­ma­kou­lu 7–9 ‑vuo­tiail­le (1.–4.8.)

klo 18.00–19.00

Vaa­ti­mus: Vähin­tään 7 vuo­den ikä, sekä oma­toi­mi­suus puku- ja pesu­ti­lois­sa ohjaa­jan joh­dol­la.

Tee­mat: Veteen totut­te­lu, kas­tau­tu­mi­nen, kel­lun­ta, liu’ut, alkeis­sel­kä, myy­rä­uin­ti ja sukel­luk­set.

Ope­tus tapah­tuu: Ope­tusal­las (syvyys 0,6 m — 0,9 m)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: verkkokauppa.kannus.fi

Pois­sao­lot:  Uima­kou­lu­lai­sen sai­ras­tu­mi­nen tai uima­kou­lun peruun­tu­mi­nen ohjaa­jan toi­mes­ta kor­va­taan uima­li­puil­la. Pois­sao­lo­ja muil­la syil­lä ei kor­va­ta.

Lisä­tie­dot: Ilmoit­tau­du tul­les­sa­si kas­sal­le ja jätä ulko­vaat­teet aulan nau­lak­koon. Ohjaa­ja ottaa ryh­män vas­taan kah­vios­sa aloi­tus ajan­koh­ta­na. Har­joit­tei­ta teh­dään ryh­män tason mukaan. Pit­kät hiuk­set pom­pu­lal­le. Uima­kou­lu­lai­nen voi ottaa omat uima­la­sit mukaan, mut­ta ne tuli­si olla val­miik­si sää­de­tyt. Jos lap­si menee van­hem­man kans­sa uimaan ennen uima­kou­lun alkua tai jos lap­si jää uima­kou­lun jäl­keen van­hem­man kans­sa uimaan, ilmoi­ta sii­tä kas­sal­le.  

Hin­ta: 20 €

Kesä­ui­ma­kou­lu 5–6 ‑vuo­tiail­le 4x (1.–4.8.)

klo 17.00–18.00

Vaa­ti­mus: Vähin­tään 5 vuo­den ikä, sekä oma­toi­mi­suus puku- ja pesu­ti­lois­sa ohjaa­jan joh­dol­la.

Tee­mat: Veteen totut­te­lu, kas­tau­tu­mi­nen, kel­lun­ta, liu’ut, alkeis­sel­kä, myy­rä­uin­ti ja sukel­luk­set.

Ope­tus tapah­tuu: Ope­tusal­las (syvyys 0,6 m — 0,9 m)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: verkkokauppa.kannus.fi

Pois­sao­lot:  Uima­kou­lu­lai­sen sai­ras­tu­mi­nen tai uima­kou­lun peruun­tu­mi­nen ohjaa­jan toi­mes­ta kor­va­taan uima­li­puil­la. Pois­sao­lo­ja muis­ta syis­tä ei kor­va­ta.

Lisä­tie­dot: Ilmoit­tau­du tul­les­sa­si kas­sal­le ja jätä ulko­vaat­teet aulan nau­lak­koon. Ohjaa­ja ottaa ryh­män vas­taan kah­vios­sa aloi­tus ajan­koh­ta­na. Har­joit­tei­ta teh­dään ryh­män tason mukaan. Pit­kät hiuk­set pom­pu­lal­le. Uima­kou­lu­lai­nen voi ottaa omat uima­la­sit mukaan, mut­ta ne tuli­si olla val­miik­si sää­de­tyt. Jos lap­si menee van­hem­man kans­sa uimaan ennen uima­kou­lun alkua tai jos lap­si jää uima­kou­lun jäl­keen van­hem­man kans­sa uimaan, ilmoi­ta sii­tä kas­sal­le.  

Hin­ta: 20 €

Scroll to Top