Kun­to­kam­pan­ja

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Tam­mi­kuun kun­to­kam­pan­ja 1.1.–31.1.2022

Hae kun­to­kort­ti

Täy­tet­tä­vän kun­to­kor­tin voit hakea seu­raa­vis­ta pai­kois­ta:

Kau­pun­gin­vi­ras­to, Ase­ma­tie 1

Kir­jas­to, Val­ta­ka­tu 27

Kitin­Va­pa­ri, Lii­kun­ta­tie 2

Ren­to & Vir­keä, Tokoin­ka­tu 20

FysioSportti‑X, Tuk­ki­tie 4

Agni Hyvin­voin­tis­tu­dio, Val­ta­ka­tu 21

Mer­kit­se liik­ku­mi­set

Mer­kit­se lii­ku­tut minuu­tit ylös jokai­sel­ta päi­väl­tä. Yhdel­le päi­väl­le voi mer­ki­tä useam­pia lii­kun­ta­het­kiä! Mukaan voit las­kea hyö­ty­lii­kun­nan sekä päi­vit­täi­sen lii­kun­nan, pois lukien työ­päi­vän aika­na tapah­tu­van liik­ku­mi­sen. Kuin­ka pal­jon minuut­te­ja saat kasaan kuu­kau­den aika­na?

Palau­ta

Vii­mei­nen palau­tus­päi­vä kun­to­kor­teil­le on 7.2.2022.

Aktii­vi­liik­ku­jat ja arvon­ta

Aktii­vi­liik­ku­jat sar­jois­ta pal­ki­taan sekä kaik­kien osal­lis­tu­jien kes­ken arvon­taan lii­kun­nal­li­sia pal­kin­to­ja. Pal­kin­to­na lah­ja­kort­ti yhteis­työs­sä ole­vaan yri­tyk­seen sekä vapaa­lip­pu­ja uimaan tai kun­to­sa­lil­le. Arvon­ta suo­ri­te­taan 9.2.2022 ja voit­ta­jil­le ja aktii­veil­le ilmoi­te­taan kun­to­kort­tiin jätet­ty­jen yhteis­tie­to­jen perus­teel­la. Voit­ta­jien nimet jul­kais­taan net­ti­si­vuil­la, face­koo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa.

Kuntokampanja tammikuu mainos

Liik­kuen koh­ti uut­ta vuot­ta!

Scroll to Top