Kannuksen lukion urheilulinja, kuvassa pesäpalloilija

Yhdis­tä lukioon urhei­lu tai eläi­met Kan­nuk­ses­sa

Yhdis­tä lukioon urhei­lu tai eläi­met Kan­nuk­ses­sa

Kan­nuk­sen lukios­sa voit yhdis­tää lukio-opin­toi­hin eläi­met tai urhei­lun. Vah­van yleis­lin­jan lisäk­si tar­jol­la on urhei­lu­lin­ja ja eläin­lää­kis­lin­ja.

Opis­ke­li­jaa tuke­va lukio Suo­men elä­vim­mäs­sä, tur­val­li­ses­sa maa­lais­kau­pun­gis­sa antaa hyvän poh­jan jat­ko-opin­toi­hin. Vii­me kevään yli­op­pi­las­tu­lok­sis­sa Kan­nuk­sen lukio oli Kes­ki-Poh­jan­maan paras!

Videoil­la opis­ke­li­jat ker­to­vat, mil­tä opis­ke­lu mais­tuu Kan­nuk­ses­sa.

Lisä­tie­toa opin­nois­ta lukion sivuil­la.

Yhteis­ha­ku opin­toi­hin 20.2.–19.3.2024.

Ter­ve­tu­loa opis­ke­li­jak­si koi­rays­tä­väl­li­seen Kan­nuk­seen!

Meil­tä löy­tyy myös edul­li­sia opis­ke­li­ja-asun­to­ja.

Scroll to Top