Ihmisiä portailla puolikaaressa.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kyse­ly­tun­ti Kah­vi­baa­ris­sa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.4.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tus jat­kaa kevään aika­na kyse­ly­tun­te­jaan kylil­lä. Kes­ki­viik­ko­na 17.4. klo 18 kau­pun­gin­hal­li­tus vie­rai­lee kes­kus­tas­sa Kah­vi­baa­ris­sa.

Kyse­ly­tun­neil­la kau­pun­gin­hal­li­tus halu­aa kokeil­la uuden­lais­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta kau­pun­ki­lais­ten kans­sa. Tavoit­tee­na on puheen­joh­ta­ja Anja Tör­män mukaan avoin kes­kus­te­lu esiin nouse­vis­ta asiois­ta.

Vii­me syk­sy­nä kyse­ly­tun­nit kerä­si­vät hyvin ylei­söä Esko­las­sa ja Väli­kan­nuk­ses­sa. Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta. Vuo­den 2024 ensim­mäi­nen kysel­ty­tun­ti pidet­tiin Mär­sy­läs­sä 20.2.

Kyse­ly­tun­neil­la on kah­vi­tar­joi­lu, läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Scroll to Top