Tuulimyllyjä ja sinistä taitavasta.

Tuo­hi­rä­meen ja Lin­nan­har­jun tuu­li­voi­ma­han­ke

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.3.2024

Win­da Ener­gy Oy suun­nit­te­lee Kala­joen ja Kan­nuk­sen kau­pun­kien alueil­le sijoit­tu­vaa tuu­li­puis­to­han­ket­ta, jon­ka on mää­rä val­mis­tua vuon­na 2027.
Yri­tys jul­kai­si helmi–maaliskuun vaih­tees­sa Tuo­hi­rä­meen ja Lin­nan­har­jun han­ket­ta kos­ke­van asu­kas­leh­den, jon­ka on tar­koi­tus ker­toa pai­kal­li­sil­le pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä ja ylei­ses­ti tuu­li­voi­mas­ta.

Asu­kas­leh­tiä on saa­ta­vil­la Kala­joen ja Kan­nuk­sen kir­jas­tois­sa ja kau­pun­gin­ta­loil­la sekä K‑market Her­kus­sa ja Himan­gan K‑marketissa. Lisäk­si leh­tiä on lähe­tet­ty han­kea­lu­een lähei­syy­des­sä asu­vil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät ole aset­ta­neet talou­del­leen suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­toa. Asu­kas­leh­ti on luet­ta­vis­sa myös Win­da Ener­gy Oy:n net­ti­si­vuil­la. Lisä­tie­toa voi lukea Win­da Ener­gy Oy:n tie­dot­tees­ta.

Scroll to Top