Hyppää sisältöön
Havainnekuva koulurakennuksesta.
Havainnekuva

Tiedotteet Raasakan koulun rakennustöistä

Raasakan uuden koulun rakentaminen alkoi viikolla 44/2022. Iso rakennustyömaa koulun pihalla vaikuttaa myös oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan liikkumiseen alueella. Rakennusurakoitsija Rakennusliike Sorvoja Oy ja tekninen toimi jakavat tarpeen mukaan tietoa töiden edistymisestä.

Viikkotiedote 38/23

Viikolla 38 Raasakan uusi koulu kytketään kaukolämpöön! Viikolla tapahtuu muutakin:

 • Iv-kanavien asennus aloitetaan ensimmäisessä kerroksessa
 • Tasoitus ja maalaustyöt jatkuvat
 • Alakerran väliseinien levytys valmistuu
 • Kaukolämpö kytketään käyttöön
 • Seinälaatoitus jatkuu
 • Porrashuoneiden teräsrunkojen asennus jatkuu

Viikkotiedote 37/23

Syyskuun alkupuolella koulutyömaalla tapahtuu seuraavaa:

 • Ullakon iv-kanavien eristys jatkuu
 • Iv-huoneiden tekniikka-asennus jatkuu
 • Tasoitus ja maalaustyöt jatkuvat
 • Alakerran väliseinien levytys jatkuu
 • Lämmönjakohuoneen asennukset jatkuvat
 • Seinälaatoitus jatkuu (kuvassa tiskaushuoneen seinää)

Viikkotiedote 34/23

Elokuun viimeisellä viikolla Raasakan koululla levytetään alakerran väliseiniä. Myös Ullakon iv-kanavien eristäminen jatkuu ja lv-huoneisiin asennetaan tekniikkaa. Ulospäin näkyvin työ on julkisivulevyjen asennus, joka jatkuu. Myös lämpölinjoja tehdään.

Viikkotiedote 30/23

Elokuun alkaessa Raasakan koulun työmaalla on siirrytty pitkälti sisätilojen rakentamiseen. Odotettavissa viikolla 30:

 • 2. kerroksen lattiavalut jatkuvat
 • 2. kerroksen lattian raudoitus ja eristystyöt jatkuvat
 • Väliseinätyöt jatkuvat 1. kerroksess
 • Ulkopuolen katosten laatat
 • Konehuoneiden asennuksia jatketaan

Viikkotiedote 27/23

Raasakan koulun rakennustyömaalla vietettiin harjakaisia 29.6. Heinäkuussa koulua rakennetaan näin:

 • 1. kerroksen lattiavalut jatkuvat
 • 2. kerroksen lattian raudoitus ja eritystyö alkavat
 • Väliseinätyöt alkavat 1. kerroksessa
 • Pintakermin hitsaus vesikatolla jatkuu
 • Konehuoneiden asennukset jatkuvat

Viikkotiedote 25/23

Raasakan koulun rakentaminen etenee vauhdilla. Juhannusviikolla on vuorossa

 • Ullakon iv-kanavien eristystämistä
 • Vesikaton pintakermin asentamista
 • Iv-huoneiden tekniikka-asennusta
 • Alakerran lattialämmitysputkien asentamista
 • Ulkokatosten perustustöitä
Rakennustyömaa.

Viikkotiedote 20 / 23

 • Vesikaton ponttilaudoitus valmistuu
 • Vesikaton aluskermin hitsaus valmistuu
 • Ullakon iv-kanavien asennus jatkuu
 • Ullakon jakoseinien levytys jatkuu
 • Iv-piippujen rakentaminen jatkuu
 • Iv-huoneiden lattiavalut aloitetaan
Rakennustyömaan katolta.

Viikkotiedote 19 / 23

 • Vesikaton ponttilaudoitus jatkuu
 • Vesikaton aluskermin hitsaus jatkuu
 • Ullakon ilmanvaihtokanavien asennus jatkuu
 • Ullakon jakoseinien runkotyö jatkuu
 • Lv-piippujen rakentaminen aloitetaan

Viikkotiedote 18 / 2023

Toukokuun ensimmäisellä viikolla

 • Yläpohjan kattoristikoiden asennus valmistuu
 • Ullakon jakoseinien runkotyö jatkuu
 • Vesikaton ponttilaudoittaminen jatkuu
 • Ullakon ilmanvaihtokanavien asennus aloitetaan

Viikkotiedote 17 / 2023

Rakentaminen Raasakassa etenee

 • Yläpohjan kattoristikoiden asennus jatkuu
 • Ullakon jakoseinien runkotyö jatkuu
 • Lv-konehuoneiden seinien puurunkotyöt jatkuvat
 • Vesikaton ponttilaudoitus aloitetaan
 • Pääsisäänkäynnin teräsrungon asennus aloitetaan

Viikkotiedote 16 / 2023

 • Yläpohjan kattoristikoiden asennus alkaa
 • Yläpohjan savunpoistokuilujen rakentaminen jatkuu
 • Iv-konehuoneiden seinien puurunkotyö jatkuu
 • Välipohjan viemärien asennus aloitetaan
Rakennustyömaa

Viikkotiedote 13 / 2023

Ensimmäinen ”sisäkuva” Raasakan koulun työmaalta. Viikolla 13 ohjelmassa

 • Yläpohjan ontelolaattojen asennus valmistuu
 • Laataston saumavalut jatkuvat
 • Lv-läpivientien valut alkavat
 • Väestönsuojan holvimuotin purku alkaa
 • Ulkoseinäelementtien valmistus aloitetaan tehtaalla
Rakennustyömaa sisältä.

Viikkotiedote 10 / 2023

 • 2. kerroksen palkkien asennus alkaa
 • 2. kerroksen seinäelementtien asennus alkaa
 • Välipohjan ontelolaattojen saumavalut
 • Väestösuojan senävalut ja muottityöt jatkuvat
 • Alapohjan viemäröinti jatkuu
Rakennustyömaa, palkkeja, työkoneita, betonielementtejä.

Viikkotiedote 9 /2023

Hiihtolomaviikolla Raasakan koulu alkaa jo kohota toiseen kerrokseen. Vuorossa

 • Välipohjan ontelolaattojen asennus valmistuu
 • Toisen kerroksen palkkien ja betoniseinien asennus alkaa
 • Väestösuojan seinävalut ja muottityö jatkuvat
 • Alapohjan viemäröinti jatkuu

Viikkotiedote 8 / 2023

 • Ensimmäisen kerroksen seinäelementtien asennus valmistuu
 • Välipohjan ontelolaattojen asennus alkaa
 • Väestösuojan seinävalut ja muottityö jatkuvat
 • Alapohjan viemäröinti jatkuu
Tunnelmapala perjantailta 24.2.2023

Viikkotiedote 7 / 2023

Koulutyömaalla nousevat viikolla 7 muun muassa väestönsuojan seinämuotit. Työlistalla ovat

 • Alapohjan ontelolaattojen asennus valmistuu
 • Välipohjan palkkien asennus alkaa
 • Väestönsuojan seinävalut ja muottityöt jatkuvat
 • Alapohjan viemäröinti jatkuu
Rakennustyömaa ja työmiehiä, taustalla koulu.

Viikkotiedote 6 / 2023

 • Alapohjan ontelolaattojen asennus jatkuu
 • Väestönsuojan seinäraudoitus ja muottityö jatkuvat
 • Alapohjan viemäröinti alkaa

Viikkotiedote 5 / 2023

Aurinkokin näyttäytyy jo ja Raasakan koulun työt edistyvät viikolla 5 näin:

 • Betonipilarien ja deltapalkkien asennus jatkuu
 • Väestönsuojan seinämuottityö ja raudoitus alkavat
 • Ulkopuolen routaeristys ja vierustäyttö jatkuvat
 • Alapohjan ontelolaattojen asennus alkaa

Viikkotiedote 4 / 2023

Koulurakentaminen Raasakassa alkaa pikkuhiljaa nousta ylöspäin. Viikolla 4 vuorossa:

 • Betonipilarien ja -sokkeleiden asennus
 • Sisäpuolen pohjaviemärien asennus
 • Väestösuojan alapohjan eristys ja raudoitus alkavat
 • Ulkopuolen routaeristys ja vierustäyttö alkavat
Rakennustyömaa, taustalla koulu.

Viikkotiedote 3 /2023

Viikolla 3 Raasakan koulun rakentaminen etenee näin:

 • Pilari- ja nauha-anturoiden valut valmistuvat
 • Perustusten vierustäyttö jatkuu
 • Sisäpuolen pohjaviemäreitä asennetaan
 • Väestönsuojien perusmuureja valetaan
 • Betonipilareiden ja -sokkeleiden asentaminen aloitetaan

Viikkotiedote viikolle 1 /2023

Vuoden ensimmäisellä viikolla Raasakan koulutyömaalla tapahtuu:

 • Anturamuottien ja raudoitusten asennukset jatkuvat
 • Pilari- ja nauha-anturoiden valut jatkuvat
 • Perustusten vierustäyttö alkaa
 • Väestönsuojan perusmuurien muottityö ja raudoitus alkavat
 • Betonielementtien valmistus käynnissä tehtaalla

Viikkotiedote viikolle 51

Jouluviikolla 51 rakentaminen jatkuu koulutyömaalla. Ohjelmassa ovat:

 • Sadevesiviemäreiden kaivaminen
 • Anturamuottien ja raudoitusten asentaminen jatkuu
 • Pilarianturoiden valutyö jatkuu
 • Betonielementtien valmistus on käynnissä tehtaalla’

Viikkotiedote viikolle 48

Rakennustyöt jatkuvat Raasakan koulun työmaalla:

 • Liikennealueiden kaivu ja rakennekerrosten täyttö
 • Paalutustyöt jatkuvat
 • Anturan pohjien kaivamista
 • Vesi- ja viemäriliittymän rakentamista, liitospaikka nykyisen kouluja ja leikkikentän välissä. Työalue aidataan työn ajaksi ja kulku koululle järjestetään työmaa-aidan vierestä (ks. kartta alla). Työ kestää arviolta maanantain ja tiistain.
Karttapiirros Raasakan koulun rakennustyömaan vesi- ja viemäriliitostöiden aiheuttamista liikennejärjestelyistä. Kulkureitti piirretty karttaan punaisella.
Kartassa kuvattu viikolla 48 ma-ti vesi- ja viemäriliittymän rakentamisesta johtuvasta liikenteen järjestelystä.

Viikkotiedote viikolle 47

Rakennustyöt etenevät Raasakan koulun työmaalla seuraavasti:

 • Liikennealueiden kaivu ja rakennekerrosten täyttö
 • Paalutustyöt jatkuvat
 • Uuden poistomuuntamon rakentaminen käynnissä
 • Kulku työmaalle Siltakujan puolelta

Viikkotiedote viikolle 46

Työmaalla vuorossa suodatinkankaan ja murskekerroksen levitystä rakennuskaivannon pohjalle sekä liikennealueiden kaivuu ja rakennekerrosten täyttö. Paalutustyöt alkavat ja myös uuden puistomuuntamon rakentaminen on käynnissä.

Liikennejärjestelyt viikosta 46 alkaen

Kartta Raasakan koulurakentamistyömaan liikennejärjestelyistä.
Kartassa on kuvattu Raasakan koulun ja rakennustyömaan liikennejärjestelyt viikosta 46 alkaen.

Viikkotiedote 44 / 2022

 • Työmaatilojen rakentaminen alkaa
 • Työmaa-alue aidataan
 • Maanrakennustyöt aloitetaan
 • Työmaaliikenne kulkee Siltakujan puolelta

Liikennejärjestelyt

Koulun liikenteen järjestelyistä alla kartta, johon on merkitty vihreällä Raasakan koulun oppilaiden siirtymisreitti yläkoulun puolelle sekä koulun piha-alueeksi jäävä leikkialue. Sinisellä on merkitty saattoalueet.

Huom! Viikolla 44 saattoliikenne yläkoulun viereiselle kentälle ja viikon 45 alusta saattoliikenne siirtyy Kajaanintien läheisyyteen koulun itäpuolelle, kun alue saadaan rakennettua. Jalan tai pyörällä saapuvat koululaiset on ohjattu saapumaan Siltakujan kautta leikkialueelle tai koulun itäpuolelle nykyisiä pyörätietä pitkin.

Ensimmäisten viikkojen aikana on oltava erityisen tarkkana liikkumisen suhteen, sillä alueella on paljon kalustoa rakentamassa sekä uutta koulua että Siltakadun uutta linjausta. Koululaisten siirtymisreitillä on lisäksi muutaman viikon risteävää työmaaliikennettä. 

Kartta Raasakan koulun uudisrakennuksen työmaan liikennejärjestelyistä viikoilla 44 ja 45.
Kartta Raasakan koulun liikennejärjestelyistä viikoilla 44-45