Hyppää sisältöön

Tiedotteet Raasakan koulun rakennustöistä

Raasakan uuden koulun rakentaminen alkoi viikolla 44/2022. Iso rakennustyömaa koulun pihalla vaikuttaa myös oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan liikkumiseen alueella. Rakennusurakoitsija Rakennusliike Sorvoja Oy ja tekninen toimi jakavat tarpeen mukaan tietoa töiden edistymisestä.

Viikkotiedote viikolle 48

Rakennustyöt jatkuvat Raasakan koulun työmaalla:

 • Liikennealueiden kaivu ja rakennekerrosten täyttö
 • Paalutustyöt jatkuvat
 • Anturan pohjien kaivamista
 • Vesi- ja viemäriliittymän rakentamista, liitospaikka nykyisen kouluja ja leikkikentän välissä. Työalue aidataan työn ajaksi ja kulku koululle järjestetään työmaa-aidan vierestä (ks. kartta alla). Työ kestää arviolta maanantain ja tiistain.
Karttapiirros Raasakan koulun rakennustyömaan vesi- ja viemäriliitostöiden aiheuttamista liikennejärjestelyistä. Kulkureitti piirretty karttaan punaisella.
Kartassa kuvattu viikolla 48 ma-ti vesi- ja viemäriliittymän rakentamisesta johtuvasta liikenteen järjestelystä.

Viikkotiedote viikolle 47

Rakennustyöt etenevät Raasakan koulun työmaalla seuraavasti:

 • Liikennealueiden kaivu ja rakennekerrosten täyttö
 • Paalutustyöt jatkuvat
 • Uuden poistomuuntamon rakentaminen käynnissä
 • Kulku työmaalle Siltakujan puolelta

Viikkotiedote viikolle 46

Työmaalla vuorossa suodatinkankaan ja murskekerroksen levitystä rakennuskaivannon pohjalle sekä liikennealueiden kaivuu ja rakennekerrosten täyttö. Paalutustyöt alkavat ja myös uuden puistomuuntamon rakentaminen on käynnissä.

Liikennejärjestelyt viikosta 46 alkaen

Kartta Raasakan koulurakentamistyömaan liikennejärjestelyistä.
Kartassa on kuvattu Raasakan koulun ja rakennustyömaan liikennejärjestelyt viikosta 46 alkaen.

Viikkotiedote 44 / 2022

 • Työmaatilojen rakentaminen alkaa
 • Työmaa-alue aidataan
 • Maanrakennustyöt aloitetaan
 • Työmaaliikenne kulkee Siltakujan puolelta

Liikennejärjestelyt

Koulun liikenteen järjestelyistä alla kartta, johon on merkitty vihreällä Raasakan koulun oppilaiden siirtymisreitti yläkoulun puolelle sekä koulun piha-alueeksi jäävä leikkialue. Sinisellä on merkitty saattoalueet.

Huom! Viikolla 44 saattoliikenne yläkoulun viereiselle kentälle ja viikon 45 alusta saattoliikenne siirtyy Kajaanintien läheisyyteen koulun itäpuolelle, kun alue saadaan rakennettua. Jalan tai pyörällä saapuvat koululaiset on ohjattu saapumaan Siltakujan kautta leikkialueelle tai koulun itäpuolelle nykyisiä pyörätietä pitkin.

Ensimmäisten viikkojen aikana on oltava erityisen tarkkana liikkumisen suhteen, sillä alueella on paljon kalustoa rakentamassa sekä uutta koulua että Siltakadun uutta linjausta. Koululaisten siirtymisreitillä on lisäksi muutaman viikon risteävää työmaaliikennettä. 

Kartta Raasakan koulun uudisrakennuksen työmaan liikennejärjestelyistä viikoilla 44 ja 45.
Kartta Raasakan koulun liikennejärjestelyistä viikoilla 44-45