Koira hoitopöydällä.

Löy­tö­eläi­met

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Sopi­mus irral­laan tava­tuis­ta lem­mi­keis­tä

Kan­nuk­sen kau­pun­ki on teh­nyt Yli­vies­kan lem­mik­kie­läin­hoi­to­la Ky:n kans­sa sopi­muk­sen irral­laan tavat­tu­jen lem­mik­kien tal­tee­no­tos­ta ja hoi­ta­mi­ses­ta. Jat­kos­sa koi­rat ja kis­sat sekä muut pie­ni­ko­koi­set lem­mik­kie­läi­met vie­dään Kan­nuk­ses­ta Yli­vies­kaan.

Kun­nal­la on eläin­suo­je­lu­lain mukaan vel­vol­li­suus huo­leh­tia alu­eel­laan irral­laan tavat­tu­jen, pie­ni­ko­kois­ten seu­ra- ja har­ras­tuse­läin­ten tila­päi­sen hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä. Tal­tee­no­tet­tua eläin­tä on säi­ly­tet­tä­vä vähin­tään 15 päi­vää, min­kä jäl­keen kun­nal­la on oikeus myy­dä, muu­toin luo­vut­taa tai lopet­taa eläin. Kun­nal­la on myös oikeus periä eläi­men omis­ta­jal­ta täs­tä aiheu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Sopi­mus ei kos­ke luon­non­va­rai­sia eläi­miä eikä vil­liin­ty­nei­tä kis­sa­po­pu­laa­tioi­ta. Sopi­muk­ses­ta päät­ti kau­pun­gin­hal­li­tus 30.8.2022.

Yhteys­tie­dot

Yli­vies­kan lem­mik­kie­läin­hoi­to­la
Löy­tyn­tie 8
84880 Yli­vies­ka
Puh. 040 410 2296
Yhteys­hen­ki­lö: Mari Leh­ko­nen
info@lemmikkielainhoitola.fi

Scroll to Top