Pesäpallon pelaajia

Vapaa-aika

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 11.3.2024

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den toi­mia­la edis­tää kan­nus­lais­ten hyvin­voin­tia jär­jes­tä­mäl­lä vapaa-ajan pal­ve­lui­ta ja koor­di­noi­mal­la eri toi­mi­joi­den hyvin­voin­tia edis­tä­vää työ­tä. Hyvin­voin­nin toi­mia­lan pal­ve­lui­ta ovat lii­kun­ta­pal­ve­lut, kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja tapah­tu­mat, nuo­ri­so­pal­ve­lut, kan­sa­lais­opis­to Kan­To ja kir­jas­to­pal­ve­lut. Lisäk­si hyvin­voin­ti­pal­ve­lut vas­taa kau­pun­gin ylei­ses­tä vies­tin­näs­tä. Yhdis­tyk­set jär­jes­tä­vät moni­puo­lis­ta har­ras­tus­toi­min­taa. Kau­pun­ki tukee hyvin­voin­nin edis­tä­mis­tä eri­lai­sil­la avus­tuk­sil­la.

Yhteystiedot

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut

Tuulevi Borén

+358 44 4745 441
tuulevi.boren@kannus.fi
Kirjasto- ja viestintäpäällikö
Kirjasto- ja viestintäpalvelut

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut

Heli Mäkitalo

+358 44 4745 244
heli.makitalo@kannus.fi
toimistosihteeri
Hyvinvointipalvelut

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut

Henriikka Jokinen

+358 44 4745 573
henriikka.jokinen@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja nuorisopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top