Laavu ja tulet, ihminen istuu tulilla.

Ret­ki­pai­kat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 16.3.2024

Les­ti­joen Ladun suo­si­tuk­set lähia­lu­een ret­ki­pai­kois­ta ja nii­den varus­teis­ta. Ter­ve­me­noa tulil­le!

Ret­ki­paik­kaAuto­tieKäve­ly­mat­kaLaavu/kotaNuotiopaikka/puutMuu­ta
Riut­ta­sen myl­ly
Van­ha­tie 859, Toho­lam­pi
Erka­ne­vaa tie­tä joki­ran­taan n. 400 m
Auto­tie
peril­le
Geo­kät­kö
Samu­lin­ran­ta (Karjakoski/Jauhokoski)
Riut­ta­sen­tie 855, P‑paikalta kävel­len pel­lon reu­naa 200 m
ja alas ran­taan
Käve­ly­mat­ka
250 m
Laavu/kotaNuo­tio­paik­kaGeo­kät­kö
Hol­ma­no­ja
Riut­ta­sen­tie 894
Ojal­le 300 m pol­kua, läh­tö tien poh­ja­puo­lel­ta
Käve­ly­mat­ka
300 m
Kor­pe­lan patoa­lue ja voi­ma­lai­tos
Pajon­tie, viit­ta Toho­lam­min­tiel­tä n. 7 km Kan­nuk­ses­ta
Lisä­tie­to alu­ees­ta
Auto­tie
peril­le
Geo­kät­kö
Uima­ran­ta
Kor­pe­lan Ylä­laa­vut
Riut­ta­sen­tie 763, laa­vun P‑paikka
Padon uima­ran­nan pai­kal­ta läh­tee pol­ku laa­vuil­le
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Geo­kät­kö
Kor­pe­lan ala­laa­vu
Pajon­tie, P voi­ma­lai­tok­sel­le mene­vän tien var­teen,
kävel­len voi­ma­lai­tok­sen ohi ja uit­to­rän­niä pit­kin laa­vul­le
Käve­ly­mat­ka
600 m
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
Kor­pe­lan luon­to­pol­ku
Toho­lam­min­tie 818 koh­dal­la,
tien oikeal­la puo­lel­la P‑paikka, luon­to­po­lun pituus 1,4 km
Auto­tie
peril­le
Pituus
1,4 km
Nuo­tio­paik­ka
& puut
Geo­kät­kö
Paa­kan­kal­lio
Toho­lam­min­tiel­tä Ypyän­tie­tä 2,7 km,
vasem­mal­le Paa­kan­kal­lion­tie­tä 100 m, P tien var­teen,
pol­ku kal­liol­le 250 m
Käve­ly­mat­ka
250 m
Geo­kät­kö
Eskon­lam­pi, Ymmy­räis­ne­va
Paa­kan­kal­lion­tiel­tä erka­ne­van tien pääs­sä P‑paikka,
sii­tä käve­ly­mat­kaa lam­men ran­taan 300 m
Paa­kan­kal­lion­tiel­tä pokua pit­kin 450 m lam­men ete­lä­pää­hän,
P polun läh­tö­koh­das­sa
Käve­ly­mat­ka
300 m /450 m
Riip­pusil­ta Hei­nie­mi
Yli­kan­nuk­sen­tie 9, P tien var­teen, pol­ku alas ran­taan
Auto­tie
peril­le
Käve­ly­mat­ka
50 m
Geo­kät­kö
Kii­reen port­ti
Saa­re­lan­tie 116 koh­dal­ta vasem­mal­le sora­tie­tä 1,4 km,
P Kii­reen por­tin kyl­tin koh­dal­la tien vasem­mal­la puo­lel­la,
Laa­vun nimi Kama­la
Auto­tie
peril­le
Käve­ly­mat­ka
40 m
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
& puut
Met­sä­käm­men­laa­vu
Lii­kun­ta­tie 2, hiih­tos­ta­dio­nin P‑paikka,
laa­vul­le kävel­len latu­poh­jaa 500 m
Käve­ly­mat­ka
500 m
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
Aiko­jen tupa
Sil­mä­jär­ven­tie 285 koh­dal­la P‑paikka,
tien itä­puo­lel­le läh­te­vää pyö­rä­reit­tiä laa­vul­le 1,1 km
Käve­ly­mat­ka
1,1 km
Nuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Sil­mä­jär­ven kota
Sil­mä­jär­ven­tie 420
Estee­tön ulkoi­lua­lue, kalas­tus­lai­tu­ri.
Auto­tie
peril­le
KotaNuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Geo­kät­kö
Pen­tin laa­vu
Sil­mä­jär­ven­tie 420, P Sil­mä­jär­ven kodan P‑paikka,
latu­poh­jaa ja pol­kua laa­vul­le 350 m
Käve­ly­mat­ka
350 m
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
& puut
Han­nun­leh­to
Sil­mä­jär­ven­tie 420, P Sil­mä­jär­ven kodan P‑paikka,
latu­poh­jaa ja pol­kua laa­vul­le 450 m
Käve­ly­mat­ka
450 m
Laa­vu
Erä­veik­ko­jen kämp­pä
Sil­mä­jär­ven­tie 365 koh­dal­ta läh­te­vää tie­tä käm­päl­le 600 m
Auto­tie
peril­le
Met­sä­kirk­ko
Poleen­har­jun­tiel­tä läh­te­vää Met­sä­kir­kon­tie­tä 450 m
Auto­tie
peril­le
Kirk­koNuo­tio­paik­ka
kir­kos­sa & puut
Käy­mä­lä
Geo­kät­kö
Kaak­ku­rin laa­vu
Poleen­har­jun­tiel­tä Kaak­ku­rin­pis­toa 1,9 km,
P tien var­teen, pol­ku laa­vul­le 200 m
Käve­ly­mat­ka
200 m
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
& puut
Geo­kät­kö
Hei­nä­jär­ven laa­vu
Kajaa­nin­tiel­tä Hie­ta­kan­kaan­tiel­le, suo­raan 4,6 km,
vas­taan tulee puo­mi, jon­ka luo­na opas­te­tau­lu ja P‑paikka,
laa­vul­le 1 km tie­tä, pol­kua ja pit­kos­pui­ta
Käve­ly­mat­ka
1 km
Laa­vuGeo­kät­kö
Ret­ki­laa­vu
Kajaa­nin­tiel­tä Hie­ta­kan­kaan­tiel­le, tai­mi­tar­han jäl­keen oikeal­le
Mato­kan­kaan­tiel­le, joka kaa­ra­taa vasem­mal­le,
Mato­kan­kaan­tie­tä 2 km, ret­ki­laa­vu oikeal­la, P‑paikka
Ret­ki­la­dun ja pyö­rä­rei­tis­tön tau­ko­paik­ka
Auto­tie
peril­le
Käve­ly­mat­ka
50 m
Laa­vuNuo­tio­pak­ka
& puut
Geo­kät­kö
Pit­kos­pui­den läh­tö Poleen­har­jun pääs­tä
Poleen­har­jun­tiel­tä ret­ki­la­dun latu­poh­jaa ja pyö­rä­reit­tiä 400 m,
P Poleen­har­jun­tien var­teen
Käve­ly­mat­ka
400 m
Geo­kät­kö
Leh­to­ran­ta, puu­la­ji­puis­to
Nie­me­län­tiel­tä 350 m, auto­tie peril­le, P por­tin sisä­puo­lel­le,
Opas­tus­viit­ta Himan­gan­tiel­tä, Kajaa­nin­tiel­tä Kan­nuk­ses­ta 3,6 km
Auto­tie
peril­le
Laavu/
Kota
Nuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Geo­kät­kö
Kuus­ton­kos­ki
Jun­ka­lan­tie 955, 9,5 km Himan­gan suun­taan Kan­nuk­ses­ta,
P‑paikka paril­le autol­le nuo­tio­pai­kan vie­res­sä
Auto­tie
peril­le
Nuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Geo­kät­kö
Petä­jän myl­ly
Petä­jän­tie 164, P Petä­jän­tien var­teen,
Käve­ly­tie myl­lyl­le 170 m
Käve­ly­mat­ka
170 m
Pirt­ti­jär­vi-Hii­si­lam­pi-Lin­nan­har­ju
Erä­po­lun läh­tö Himan­gan­tiel­tä läh­te­vää Man­ni­lan­tie­tä 2,4 km,
sii­tä erka­ne­vaa tie­tä 400 m, laa­vul­le ja lin­tu­tor­nil­le joko erä­pol­kua
tai Man­ni­lan­tiel­tä läh­te­vää tie­poh­jaa pit­kin
Kartta.pdf
Erä­po­lun pituus
3,9 km
Laa­vuNuo­tio­paik­kaLin­tu­tor­ni
Nis­kan­kos­ki
Himan­gan­tie 1306, P‑paikka joen puo­lel­la Himan­gan­tie­tä,
estee­tön kalas­tus­lai­tu­ri
Auto­tie
peril­le
Käve­ly­mat­ka
100 m
Nuo­tio­paik­kaKäy­mä­lä
Geo­kät­kö
Nis­kan­kos­ki, laa­vu
Jun­ka­lan­tie, 13 km Himan­gan suun­taan,
P tien var­res­sa, kivik­koi­nen pol­ku laa­vul­le 250 m
Käve­ly­mat­ka
250 m
Laa­vuNuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Esko­lan nel­jän lam­men luon­to­pol­ku, met­sä­ra­dan perin­ne­reit­ti
Vares­lam­pi, Mus­ta­lam­pi, Kives­se­län kämp­pä, Lep­pi­lam­pi, Vii­ta­jär­vi
Läh­tö Esko­lan maa­ui­ma­lal­ta, Lep­pi­lam­men­tie 8,
P kesä­teat­te­rin P‑paikka, rei­tin koko­nais­pi­tuus 12,5 km,
Met­sä­au­to­tiet mah­dol­lis­ta­vat rei­tin kul­ke­mi­sen osis­sa.
Lisä­tie­toa Esko­lan luon­to­po­lus­ta
Pituus 12,5 km
tai osis­sa
Usei­ta
nuo­tio­paik­ko­ja
Käy­mä­lä
Lep­pi­lam­pi, nuo­tio­paik­ka
Lep­pi­lam­men­tie 116, Esko­la,
kau­pun­gin uima­ran­ta, kais­lik­koi­nen ran­ta
Auto­tie
peril­le
KotaNuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Vii­ta­jär­vi, lin­tu­tor­ni ja kotus
Lep­pi­lam­men­tie­tä n. 3 km. P tien var­teen,
Vii­ta­jär­vi-vii­tan koh­dal­ta pol­ku vasem­mal­le, mat­kaa jär­vel­le 500 m
Käve­ly­mat­ka
500 m
Laavu/
Kota
Nuo­tio­paik­ka
& puut
Käy­mä­lä
Yli­jär­ven riis­ta­kos­teik­ko
Yli­vies­kan­tiel­tä Rät­tyän­tie­tä 2 km, sii­tä oikeal­le erka­ne­vaa tie­tä 300 m,
P‑paikka useam­mal­le autol­le
Auto­tie
peril­le
Käve­ly­mat­ka
100 m
Laavu/
Kota
Nuo­tio­paik­kaGeo­kät­kö
Kivi­ne­van pol­ku
Rau­tion­tie 1306, P mer­ki­tyl­le P‑paikalle,
Kivi­ne­van kivel­le pol­kua 500 m
Käve­ly­mat­ka
500 m
Geo­kät­kö
Vares­lam­men pol­ku
Rau­tion­tie 1429, P mer­ki­tyl­le P‑paikalle,
lam­mel­le pol­kua 400 m
Käve­ly­mat­ka
400 m
Nuo­tio­paik­kaGeo­kät­kö
Han­nin luon­to­pol­ku
Mär­sy­län­tie 327, P‑paikka, luon­to­pol­ku yhteen suun­taan 1,5 km,
paluu samaa reit­tiä
Pituus yht.
3 km
Vii­ta­sa­lon­ne­va-Sel­jä­se­na­lue
Pää­osin Kok­ko­lan Loh­ta­jan ja Käl­viän alueil­la.
Osa myös Kan­nuk­sen mail­la, 10 kilo­met­riä Kan­nuk­ses­ta ete­lään.
Alu­eel­le suunn­nit­teil­la Rau­ta­ku­run kan­sal­lis­puis­to
Par­tio-Jyl­hän luon­to­pol­ku
Reittikartta.pdf
Pituus 3,2 km

Kan­nat­taa muis­taa myös Kan­nuk­sen kes­kus­tas­sa sijait­se­vat ret­ki­koh­teet: Les­ti­joen ran­ta­pol­ku, Pap­pi­lan puis­to, Van­han rau­ta­tie­sil­lan arkut molem­mil­la puo­lil­la jokea, Les­ti­joen ran­ta­kier­ros ja kau­pun­gin hoi­dos­sa ole­vat puis­tot.

Scroll to Top