Omakotitaloja, autoja, tie.

Raken­ta­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Raken­nus­val­von­ta ohjaa ja neu­voo raken­ta­jia, val­voo kaa­vo­jen nou­dat­ta­mis­ta, huo­leh­tii raken­ta­mis­ta ja mui­ta toi­men­pi­tei­tä kos­ke­vien lupien käsit­te­le­mi­ses­tä sekä osal­taan val­voo raken­ne­tun ympä­ris­tön ja raken­nus­ten kun­nos­sa­pi­toa.

Raken­nus­val­von­ta on viran­omais­toi­min­taa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on val­voa raken­ta­mis­ta yleis­tä etua aja­tel­len sekä huo­leh­tia, että raken­ta­mi­ses­sa nou­da­te­taan sään­nök­siä ja mää­räyk­siä.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin raken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­nen on tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta, jos­sa on yhdek­sän jäsen­tä. Lau­ta­kun­nan raken­nus­lu­pa-asiois­sa esit­te­li­jä on raken­nus­tar­kas­ta­ja.

Raken­nus­tar­kas­ta­ja on tavoi­tet­ta­vis­sa kau­pun­gin­vi­ras­tol­la tiis­tai­sin ja tors­tai­sin ilman ajan­va­raus­ta. Muul­loin ajan­va­rauk­sel­la.

Yhteystiedot

Timo Himanka

+358 44 4745 255
timo.himanka@kannus.fi
rakennustarkastaja
Tekniset palvelut
Scroll to Top