Poika pum track-radalla

Lii­kun­ta­pai­kat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.2.2024

Kitin­Va­pa­ri

 • uima­hal­li
 • kun­to­sa­li
 • spin­ning­sa­li
 • lii­kun­ta­hal­li
 • pai­ni­ti­la
 • ilma-ase­ra­ta
 • juok­susuo­ra
 • tanssi/jumppapeilisali

Kan­nuk­sen ten­nis­hal­li

Kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lit

 • Lukion lii­kun­ta­sa­li, tilaa 404 neliöä.
 • Raa­sa­kan lii­kun­ta­sa­li, tilaa 144 neliöä/ Ei käy­tös­sä
 • Taka­lon kou­lun lii­kun­ta­sa­li, tilaa 416 neliöä.
 • Mär­sy­län kou­lun lii­kun­ta­sa­li, tilaa 168 neliöä.
 • Roi­ko­lan kou­lun lii­kun­ta­sa­li, tilaa 108 neliöä.
 • Kor­pe­lan toi­min­ta­kes­kus, tilaa 93 neliöä.

Luon­to­po­lut

Vir­tu­aa­lie­si­tys Kan­nuk­sen ret­ki­po­luil­ta ja luon­to­koh­teis­ta
Ret­ki­pai­kat, tulen­te­ko­pai­kat, laa­vut
Outdooractive.fi — rei­tit, kar­tat, kuvia

Ulko­ui­ma­pai­kat

 • Tör­mä­tien uima­paik­ka
 • Esko­lan maa­ui­ma­la
 • Lep­pi­lam­pi
 • Kor­pe­lan padon uima­paik­ka

Muut urhei­lu- ja uima­pai­kat

 • Hie­ta­kan­kaan ampu­ma­ra­ta
 • Hau­lik­ko­ra­ta
 • Poleen moot­to­ri­ra­ta
 • Kan­nuk­sen ravi­ra­ta
 • Les­ti­joen kanoot­ti­reit­ti
 • Tor­pan rat­su­tal­li
 • Skeit­ti­puis­to
 • Pump track ‑rata
 • Kara­te

Ken­tät ja jää­kiek­ko­kau­ka­lot

 • Kitin­kan­kaan urhei­lu­kent­tä
 • Ulko-sali­ban­dy­kent­tä
 • Ten­nis­ken­tät (3)
 • Kitin­kan­kaan pesä­pal­lo­kent­tä
 • Esko­lan pesä­pal­lo/­jal­ka­pal­lo­kent­tä/­lä­hi­lii­kun­ta-alue
 • Kou­lu­kes­kuk­sen kent­tä
 • Taka­lon kou­lun kenttä/kaukalo
 • Taka­lo-Aree­na, teko­nur­mi­kent­tä
 • Esko­la-talon kenttä/kaukalo
 • Mär­sy­län kou­lun kenttä/kaukalo
 • Väli­kan­nuk­sen kou­lun kenttä/kaukalo
 • Roi­ko­lan kou­lun kenttä/kaukalo
 • Kitin­kan­kaan jää­kiek­ko­kau­ka­lo
 • Joki­ran­nan tenniskenttä/lentopalloalue
 • Esko­la-talon ten­nis­kent­tä
 • Kor­pe­lan kau­ka­lo

Maas­to­pyö­rä­rei­tit

Valais­tut hiih­to­la­dut

Muut hiih­to­la­dut

 • Mär­sy­län kou­lun latu
 • Väli­kan­nuk­sen kou­lun latu
 • Hie­ta­kan­kaan ret­ki­la­tu (21 km)
 • Esko­lan met­säs­tys­käm­pän latu (9 km)

Koi­ra­hiih­to

 • Kitin­kan­kaal­la ja Poleen­har­jun len­kil­lä koi­ra­hiih­to­vuo­rot tiis­tai­sin klo 16–22 ja lau­an­tai­sin klo 19–22.
 • Koi­ra­hiih­to-ohjeet

Tila­va­rauk­set

 • Kan­nuk­sen kau­pun­gin lii­kun­ta­ti­lat
 • Kitin­Va­pa­rin sau­na­ka­bi­net­ti

Susan­na Leh­to­nen-Sar­lin, puh. 044 4745 239, s.posti: susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi

Kaik­ki Kan­nuk­sen lii­kun­ta­ti­lo­jen tila­va­rauk­set mukaan lukien uima­hal­lin näet tilainfo.kannus.fi

Scroll to Top