Hyppää sisältöön
Kannuksen kaupungin logo - Juuret elämälle

Kannuksen kaupungin viestintä

Kuntalain mukaan kunnan on

  • tiedotettava toiminnasta asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille
  • annettava riittävästi tietoa palveluista, taloudesta, valmisteilla olevista asioista, asioiden käsittelystä, päätöksistä ja niiden vaikutuksista
  • tiedotettava, miten päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa
  • huolehdittava, että asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja verkossa ja huolehdittava, ettei salaisina pidettäviä tietoja viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu
  • käytettävä viestinnässä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ottaen huomioon eri asukasryhmien tarpeet

Kannuksen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus

  • johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta
  • hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista

Kaupunginhallitus on nimennyt Kannuksen kaupungin viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kaupunginjohtajan, hyvinvointijohtajan ja vastaavan kirjastonhoitajan.

Kaupungin toimielimet luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä läpinäkyvyydelle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot, kaupunginjohtaja sekä johtavat viranhaltijat huolehtivat, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista, yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa niiden valmisteluun

Käytännössä kaupungin yleistä viestintää koordinoi ja siitä vastaa hyvinvointipalveluiden toimiala yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Jokainen toimiala huolehtii oman erityisalansa viestinnästä.

Kaupungin verkkosivujen sisällöntuotantoa koordinoi hyvinvointipalveluiden viestintä. Toimialat vastaavat kukin omalta osaltaan, että verkkosivuston tiedot ovat ajan tasalla ja sisältö noudattaa saavutettavuuden vaatimuksia.

Tapahtumien markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaa kaupungin kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori.

Kannus sosiaalisessa mediassa

Virallisten verkkosivujen lisäksi Kannuksen kaupunki toimii sosiaalisessa mediassa. Hyvinvointipalvelujen viestintä vastaa kaupungin yleisten somekanavien ylläpidosta. Kannuksen kaupunki löytyy Facebookista, Instagramista, LinkedInistä ja Youtubesta.

Yksiköillä ja toimialoilla on myös omia sosiaalisen median tilejä, joiden sisällöstä vastaavat kunkin yksikön ja toimialan ylläpitäjät. Yksiköiden tilejä löytyy myös TikTokista ja Snapchatista.

Kaupungin tiedotteet

Kannuksen kaupunki julkaisee kaksi kertaa vuodessa Lestijoki-lehden välissä jaettavaa tiedotuslehteä. Lehden toimituksesta vastaa hyvinvointipalvelujen viestintätiimi. Viimeisin tiedote on julkaistu 12.1.2023.

Lue kaupungin tiedotuslehdet täältä.

Kaupungin logo ja tunnus

Kannuksen logon on suunnitellut Oy Creamedia Ab ja sloganin ”Juuret elämälle” Kannuksen kaupungin juhlavuoden 2006 työryhmä. Tästä voit ladata kaupungin logon käytettäväksi Kannuksen kaupungista kertovaan tiedottamiseen ja markkinointiin. Jos tarvitset isompaa tiedostoa, ota yhteys viestintään.