Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Joh­to­ryh­mään kuu­lu­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja, talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja sekä toi­mia­la­joh­ta­jat. Joh­to­ryh­mä vas­taa tavoit­teel­li­ses­ta ja tulok­sel­li­ses­ta yhteis­toi­min­nas­ta kun­nan pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa sekä stra­te­gian toi­meen­pa­nos­ta ja sen arvioi­mi­ses­ta. Joh­to­ryh­mä koor­di­noi lau­ta­kun­tien työs­ken­te­lyä sekä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton pää­tös­ten val­mis­te­lua.

Joh­to­ryh­mä voi tar­vit­taes­sa kokoon­tua laa­jen­ne­tul­la kokoon­pa­nol­la, jol­loin kau­pun­gin­joh­ta­ja kut­suu kokouk­seen asian käsit­te­lyä var­ten tar­peel­li­sik­si kat­so­man­sa viran­hal­ti­jat. Joh­to­ryh­män kokouk­sis­ta laa­di­taan muis­tio.

Joh­to­ryh­män kokoon­pa­no

säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa etunimi.sukunimi@kannus.fi

NimiVir­ka­ni­mi­kePuhe­lin­nu­me­ro
Nii­nis­tö Jus­siKau­pun­gin­joh­ta­ja044 4745 236
Säm­pi Lee­naTalous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja044 4745 229
Kivi­ja­ko­la Lee­naKas­va­tus- ja ope­tus­joh­ta­ja044 4745 243
Jun­no Johan­naHyvin­voin­ti­joh­ta­ja044 4745 460
Vak­ku­ri Johan­naTek­ni­nen joh­ta­ja044 4745 250

Yhteystiedot

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top