Kesäinen kanootti retki paikallisessa joessa.

Ohjel­ma­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.4.2024

Les­ti Hun­ter Oy
Rei­ma Virk­ka­la, puh. 044 5955 282

 • melon­ta­ret­ket
 • vir­kis­tys­päi­vät
 • lei­ri­kou­lut
 • opas­te­tut vael­luk­set
 • polt­ta­ri­pa­ke­tit

Kun­nas (Kitin­kan­nus)
Hoi­vaa ja hyvää elä­mää ‑kun­tou­tus­kes­kus
Kitin­ku­ja 2, Kan­nus
info@kitinkannus.fi

 • hotel­li­ta­son majoi­tus­ta aamiai­sel­la
 • suo­la­hoi­to­ja
 • kun­tou­tus­pa­ket­te­ja

Yli-Kan­nuk­sen Kylä­kes­kus
Yli­kan­nuk­sen­tie 192, Kan­nus
Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen Kor­pe­lan van­ha kou­lu­ra­ken­nus.

 • juh­la­paik­ka
 • kou­lu­tus- ja kokous­paik­ka
 • kan­sa­lais­opis­to- ja ker­ho­toi­min­taa
 • mark­ki­na- ja myyn­ti­ta­pah­tu­mia
 • pien­tä majoi­tus­toi­min­taa ja asun­to­vau­nu­paik­ko­ja

Pizzaa­mo e‑kuluma Oy
Per­tun­tie 147, Kan­nus
Puh. 041 312493, asko(a)pizzaamo.fi

 • ajo­si­mu­laat­to­rei­ta

Kitin­Va­pa­ri
Lii­kun­ta­tie 2, puh. 044 4745 450

 • uima­hal­li
 • kun­to­sa­li
 • spin­ning­sa­li
 • lii­kun­ta­hal­li
 • pai­ni­ti­la
 • ilma-ase­ra­ta
 • juok­susuo­ra
 • tanssi/jumppapeilisali

Verk­ko­kau­pas­ta voit ostaa Kitin­Va­pa­riin kausi­kort­te­ja kun­to­sa­lil­le, sar­ja­lip­pu­ja uima­hal­liin ja kun­to­sa­lil­le sekä ohjat­tu­ja lii­kun­ta­kurs­se­ja.

Esko­lan Kylä
Puh. 044 9479 102, eskolan.kyla(a)kotinet.com

 • Met­sä­ra­ta­museo
 • luon­to­pol­ku­ja
 • maa­ui­ma­la
 • kesä­teat­te­ri ja teat­te­ri­pa­ke­tit

Joki­laak­so­jen mat­kai­luop­paat
Mat­kai­luo­pas­tie­dus­te­lut:
Pirk­ko Tuo­maa­la puh. 050 327 3565
Rei­ma Virk­ka­la puh. 044 595 5282

Scroll to Top