Kirjasto ulkoapäin kesällä.

Aukio­loa­jat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.6.2024

Pää­kir­jas­ton aukio­loa­jat 1.6.–31.8.

Hen­ki­lö­kun­nan pal­ve­lua­jat

ma–to klo 12–19
pe klo 10–15
la–su sul­jet­tu

Aat­to­päi­vi­nä hen­ki­lö­kun­ta pal­ve­lee klo 10–15.

Oma­toi­miai­ka

su–to 7–21
pe–la 7–18

Oma­toi­mi­käyt­tö vaa­tii sopi­muk­sen. Lue lisää oma­toi­mi­kir­jas­tos­ta ja asiak­kaak­si pää­se­mi­ses­tä.

Juhan­nus vai­kut­taa kir­jas­ton aukio­loai­koi­hin seu­raa­vas­ti:

to 20.6. avoin­na klo 10–15
pe 21.6. sul­jet­tu
Oma­toi­mi­kir­jas­to on rekis­te­röi­ty­nei­den asiak­kai­den käy­tös­sä su–to klo 7–21 ja pe–la klo 7–18.

Kor­pe­lan lai­naus­a­se­ma / Yli-Kan­nuk­sen kylä­kes­kus

Yli-Kan­nuk­sen­tie 192
69170 YLI-KANNUS

Avoin­na tiis­tai­sin klo 17.30–19.30

HUOM: Kor­pe­lan lai­naus­a­se­ma on sul­jet­tu 15.7.–4.8.

Lai­naus­a­se­man hoi­ta­ja: Riit­ta Huol­man

Kat­so lisä­tie­toa Kor­pe­lan lai­naus­a­se­mas­ta.

Scroll to Top