Tila­päi­nen var­hais­kas­va­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin kun­nal­li­set var­hais­kas­va­tuk­sen hoi­to­pai­kat (päi­vä­ko­dit ja per­he­päi­vä­hoi­to) myy­vät yksit­täi­siä var­hais­kas­va­tuk­sen hoi­to­päi­viä aikoi­na, jol­loin hoi­to­pai­kas­sa on tilaa. Tila­päi­nen var­hais­kas­va­tus on tar­koi­tet­tu koti­hoi­dos­sa ole­vil­le lap­sil­le, jot­ka satun­nai­ses­ti tar­vit­se­vat hoi­toa. Sitä voi käyt­tää enin­tään kol­me päi­vää kuu­kau­des­sa menet­tä­mät­tä Kelan mak­sa­maa koti­hoi­don tukea.

Hake­mus teh­dään säh­köi­sel­lä var­hais­kas­va­tus­ha­ke­muk­sel­le.

Tila­päi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen hin­nas­to:
Yli 5 h / päi­vä 20 € yhdes­tä lap­ses­ta ja 10 €/päivä toi­ses­ta sisa­ruk­ses­ta
Enint. 5 h /päivä 10 € / päi­vä / lap­si

Tila­päis­tä var­hais­kas­va­tus­ta voi tie­dus­tel­la var­hais­kas­va­tus­toi­mis­tos­ta.

Yhteystiedot

Johanna Läspä

+358 44 4745 581
johanna.laspa@kannus.fi
varhaiskasvatuksen vastaava
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top