Tietokone, näppäimistö, kädet hiirellä.

IT-pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.1.2024

IT-pal­ve­lut vas­taa kau­pun­gin IT-toi­min­to­jen koko­nais­hal­lin­nas­ta ja tur­vaa häi­riöt­tö­män ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan.

Scroll to Top