Tila- ja tuki­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Tila- ja tuki­pal­ve­lut vas­taa kau­pun­gin omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen kiin­teis­tön­hoi­dos­ta ja raken­nut­ta­mi­ses­ta, huo­leh­tii nii­den puh­taa­na­pi­dos­ta, tuot­taa ate­riat kou­luil­le ja päi­vä­ko­deil­le sekä vas­taa kau­pun­gin it-toi­min­nois­ta

Scroll to Top