Ravin­to­la­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 6.6.2024

Kan­nuk­ses­sa on laa­duk­kai­ta ja per­soo­nal­li­sia ruo­ka­paik­ko­ja ja kah­vi­loi­ta.

Ravin­to­lat, baa­rit ja kah­vi­lat

Aapan kah­vi­la
Mäki­raon­tie 3A, puh. 044 5741 639
Tun­nel­mal­li­nen kesä­kah­vi­la Aapan tuval­la Mäki­raon­mäen museo- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa tar­jo­aa suo­lai­sia ja makei­ta herk­ku­ja pik­ku­näl­kään. Les­ti­jo­ki­laak­son tai­deyh­dis­tys pitää kesä­kah­vi­laa auki 5.6 alkaen elo­kuun alkuun asti. Avoin­na ti — pe 12 — 17, la — su 12 — 16, tapah­tu­ma päi­vi­nä 12 — 20

Bar Kel­la­ri
Ase­ma­tie 2, puh. 045 2150 461
info(at)barkellari.fi
Ilta­rien­toi­hin yöker­ho Kan­nuk­sen ase­man vie­res­sä.

Café Kan­nus
Jun­ka­lan­tie 1, puh. 020 7808 420
Kah­via ja lei­von­nai­sia samas­sa pihas­sa ABC-Kan­nuk­sen auto­maat­tia­se­man kans­sa, Kajaa­ni-Kok­ko­la­tien var­rel­la.

Gril­li-Baa­ri Anti­no­ja
Kylä­tie 26, Esko­la, puh. (06) 872 650
Ilta­pai­not­tei­ses­ti gril­li­ruo­kaa höys­tet­ty­nä ajoit­tain karao­kel­la ja live­musii­kil­la.

Hoi­va­kun­nas, tun­net­tiin ennen nimel­lä Kitin­kan­nus
Kitin­ku­ja 2, puh. 044 5754 591
Lou­nas­ta ja päi­väl­lis­tä esteet­tö­mis­sä tilois­sa ja tar­vit­taes­sa avus­te­tus­ti. Lähel­lä Kitin­kan­kaan lii­kun­ta­paik­ko­ja ja Kitin­Va­pa­ria.

Hotel­li-Ravin­to­la Joki­hel­mi
Ase­ma­tie 2, puh. (06) 870 650
info(at)hotellijokihelmi.fi
Koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä, myös tilaus­ra­vin­to­la rau­ta­tie­a­se­man vie­res­sä kes­kus­tas­sa.

Kah­vi­baa­ri
Val­ta­ka­tu 21, puh. (06) 870 088
Tyy­li­puh­das 70-vuo­tias kes­kio­lut­baa­ri Kan­nuk­sen kes­kus­tas­sa tar­jo­aa nos­tal­gi­sen ret­roe­lä­myk­sen lisäk­si kah­via, tee­tä ja limo­na­dia. Tar­jol­la on päi­vit­täin tuo­ret­ta make­aa lei­po­mus­ta ja aina myös jotain suo­lais­ta top­paa­maan näl­kää. Kah­vi­baa­ris­sa on A‑oikeudet ja keik­ko­ja sekä ohjel­maa. Elä­vä musiik­ki kuu­luu Kah­vi­baa­riin. Talon soit­ti­met sekä lava ovat vapaas­ti käy­tös­sä spon­taa­niin haus­kan­pi­toon. Myös pie­ni­muo­tois­ta majoi­tus­ta 70-luvun hen­ges­sä.

Kan­nus Kebab Pizze­ria
Val­ta­ka­tu 11, puh. (06) 870 202
kannuskebab(at)hotmail.com
Keba­bia ja pizzaa kes­kus­tas­sa.

Kitin­Va­pa­ri
Lii­kun­ta­tie 2, puh. 044 4745 450
Uima­hal­lin kah­vio pal­ve­lee ja per­jan­tai­aa­mui­sin löy­tyy myös run­sas aamu­pa­la.

Krou­vi Meno Mono
Val­ta­ka­tu 12, puh. 050 5050679
Baa­ri, jol­la on pit­kät perin­teet Kan­nuk­sen iltae­lä­mäs­sä. Sijait­see kes­kus­tas­sa, tar­jol­la vir­vok­kei­ta elä­vän musii­kin säes­tyk­sel­lä.

Lou­nas­ra­vin­to­la Rau­ha­la
Met­so­lan­tie 2, p. 050 0561 909
Perin­teis­tä koti­ruo­kaa Mäki­raon­mäen museo- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sen kupees­sa.

Lyy­lin Gril­li
Kirk­ko­tie 2, puh. (06) 870538
Gril­li­herk­ku­ja kir­kon kai­na­los­ta kes­kel­tä Kan­nus­ta jo vuo­des­ta 1970. Eväs­tä moneen makuun, lou­na­sa­jas­ta ilta­myö­hään.

Paus­sin Paik­ka
Ase­ma­tie 28, puh. 050 4779 910
escaperoomkannus(a)gmail.com
Bur­ge­rei­ta, pizzaa ja perin­tei­sem­piä ravin­to­la-annok­sia. Lisä­maus­tei­na nais­ten­vaat­tei­ta, Saa­ren tai­ka ‑tuot­tei­ta ja esca­pe-room. Kiven­hei­ton pääs­sä kes­kus­tas­ta, Kok­ko­la-Kajaa­ni­tien var­rel­la.

Pizzaa­mo e‑kuluma
Per­tun­tie 147, puh. 041 3124938
asko(a)pizzaamo.fi
Pizzan ystä­vil­le napo­li­lais­tyy­lis­tä arte­saa­ni­pizzaa ja autour­hei­lu­hen­ki­sel­le kan­sal­le vauh­dik­kai­ta het­kiä pre­mium­ta­son ajo­si­mu­laat­to­rei­den paris­sa.

R‑kioski
Val­ta­ka­tu 5, puh. 050 3437245
Kirk­koa vas­ta­pää­tä kes­kel­lä Kan­nus­ta R‑kioski pelas­taa laa­joil­la aukio­loa­joil­la, jos kah­vi­ham­mas­ta kolot­taa tai pur­ta­vaa on saa­ta­va nopeas­ti.

Pito­pal­ve­lua

Koti­lei­po­mo Tmi San­na Her­ra­la
Yli­kan­nuk­sen­tie 291, puh. 050 0163366

Lou­nas­ra­vin­to­la Rau­ha­la
Met­so­lan­tie 2, puh. 050 0561 909

Scroll to Top