Kolmen värikkään maalauksen sarja näyttelyssä.

Kan­To Ajan­koh­tais­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.5.2024

Luku­vuo­si 2023–2024

Opin­to-opas­ta ei jae­ta pape­riop­paa­na koti­ta­louk­siin. Kurs­si­tie­dot ovat aina ajan tasal­la säh­köi­ses­sä muo­dos­sa osoit­tees­sa https://www.opistopalvelut.fi/kannus

Pape­ri­sen opin­to-oppaan voi nou­taa Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­tol­ta, Kan­nuk­sen kir­jas­tos­ta, Kitin­Va­pa­ris­ta, Toho­lam­min kun­nan­ta­lol­ta, Toho­lam­min kir­jas­tos­ta ja Sykä­räi­sen kir­jas­tos­ta. 
Mah­dol­li­suuk­sien mukaan toi­mi­tam­me oppai­ta jaet­ta­vak­si myös mui­hin paik­koi­hin.

Paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la puhe­li­mit­se nume­ros­ta 040 5740 671.

Sivun kuvas­sa Min­na Hög­bac­kan akryy­li­maa­lauk­sia Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton näyt­te­lys­sä kevääl­lä 2023.

Yhteystiedot

Heli Mäkitalo

+358 44 4745 244
heli.makitalo@kannus.fi
toimistosihteeri
Hyvinvointipalvelut

Svetlana Pavlova

+358 40 5740 671
svetlana.pavlova@kannus.fi
toimistosihteeri
Elinvoimapalvelut
Scroll to Top