Asun­non hake­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.2.2024

Täy­tä ensin asun­to­ha­ke­mus

Hake­muk­sen liit­tee­nä tulee olla kaik­kien huo­neis­toon muut­ta­vien yli 18-vuo­tiai­den tulo- ja vero­tus­to­dis­tuk­set.
Jos liit­teet puut­tu­vat, hake­mus on puut­teel­li­nen eikä sitä käsi­tel­lä.

Hake­muk­se­si on voi­mas­sa 4 kk. Sen jäl­keen, jos asun­toa ei ole pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään, voit jat­kaa hake­muk­se­si voi­mas­sao­loai­kaa puhe­li­mit­se.
Jos yhteydenottoon/asuntotarjoukseen ei saa­da vas­taus­ta, hake­muk­sen käsit­te­ly päät­tyy.

Jos kui­ten­kin löy­dät muu­al­ta asun­non, muis­ta peruut­taa meil­le jät­tä­mä­si asun­to­ha­ke­mus.

Yhteystiedot

Katri Kopsala

+358 44 4745 451
katri.kopsala@kannus.fi
toimitusjohtaja
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy

Jouko Sämpi

+358 44 4745 455
jouko.sampi@kannus.fi
kiinteistövastaava
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy
Scroll to Top