Koira ja silmälasit.

Luku­koi­ra

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 13.5.2024

Luku­koi­rat ovat kär­si­väl­li­siä kuun­te­li­joi­ta, eivät­kä ne huo­mau­ta vir­heis­tä. Koi­ral­le luke­mal­la voi har­joi­tel­la luke­mis­ta omaan tah­tiin. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da itse­var­muut­ta luke­mi­seen ja innos­taa sii­hen eläi­men avul­la.

Luku­vuo­rot on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti luke­mis­ta har­joit­te­le­vil­le lap­sil­le. Yhdel­le luki­jal­le voi vara­ta 20 minuu­tin luku­vuo­ron osoit­tees­ta kannus.kirja@kannus.fi tai nume­ros­ta 044 4745 440. Koi­ral­le luet­ta­van kir­jan voi vali­ta itse.

Luku­koi­ra­toi­min­ta on kesän tauol­la ja jat­kuu taas syk­syl­lä 2024.

Scroll to Top