Elo­ku­va­kir­jas­to Cineast

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 13.2.2024

Anders-kir­jas­toil­la on käy­tös­sä elo­ku­va­pal­ve­lu Cineast. Elo­ku­va­pal­ve­luun kir­jau­du­taan kir­jas­to­kor­til­la ja sii­hen lii­te­tyl­lä pin-koo­dil­la osoit­tees­sa www.cineast.fi. Elo­ku­via voi kat­soa tie­to­ko­neel­la tai mobii­li­lait­teel­la. Koko tar­jon­ta löy­tyy myös Cineast-sovel­luk­ses­ta.

Näin kat­sot elo­ku­van Cineast-pal­ve­lus­sa:
1. Valit­se vali­kos­ta Anders
2. Valit­se halua­ma­si elo­ku­va.
3. Täy­tä kir­jas­to­kor­tin nume­ro ja pin-koo­di, ja klik­kaa sen jäl­keen “Aloi­ta kat­se­lu”.

Elo­ku­va on kat­sot­ta­vis­sa 48 tun­nin ajan. Elo­ku­vat palau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti lai­nausa­jan loput­tua. Asia­kas voi lai­na­ta vii­kon aika­na kak­si elo­ku­vaa, viik­ko las­ke­taan alka­vak­si ensim­mäi­sen lai­nauk­sen suo­rit­ta­mi­ses­ta. Cineast-tilin luo­mi­nen ei ole pakol­lis­ta. Tilin luo­mal­la saa käyt­töön lisä­toi­min­to­ja, kuten esi­mer­kik­si omien suo­sik­kien mer­kit­se­mi­sen.

Scroll to Top