Kau­pun­ki­kon­ser­ni

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 13.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­ki­kon­ser­niin kuu­lu­vat yhtei­söt

Tytä­ryh­tiötKau­pun­gin omis­tuso­suusOsak­kuus­yh­tiötKau­pun­gin omis­tuso­suusKun­tayh­ty­mätKau­pun­gin omis­tuso­suus
Kan­nuk­sen Vuo­kra-asun­not Oy100 %Kiin­teis­tö Oy Kitin­ko­ti49 %Kor­pe­lan Voi­ma26,07%
Yri­tys­Kan­nus Oy100 %Jyta Omai­suus Oy26,4 %Kes­ki-Poh­jan­maan kou­lu­tusyh­ty­mä8,45 %
Kan­nuk­sen kau­ko­läm­pö Oy64,90 %Osuus­kun­ta Kitin­kan­nus20 %Kes­ki-Poh­jan­maan liit­to7 %
Kiin­teis­tö Oy Kan­nuk­sen Viras­to­ta­lo65,29 %
Kiin­teis­tö Oy Kan­nuk­sen Teol­li­suus­mii­lu50,49 %
Kiin­teis­tö Oy Kan­nuk­sen Lem­mik­ki51 %

Kau­pun­gin kon­ser­ni­joh­toon kuu­lu­vat kau­pun­gin­hal­li­tus, kau­pun­gin­joh­ta­ja sekä talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja. Val­tuus­ton hyväk­sy­mäs­sä Hallintosäännössä.pdf on mää­räyk­set kon­ser­ni­joh­don teh­tä­vis­tä ja toi­mi­val­las­ta.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväk­sy­mäl­lä Konserniohjeella.pdf luo­daan puit­teet kau­pun­gin omis­ta­jaoh­jauk­sel­le kon­ser­niyh­tiöis­sä.

Kon­ser­niyh­tiöi­den omil­le sivus­toil­le pää­set alla ole­vis­ta pai­nik­keis­ta.

Scroll to Top